Alkaliske rengøringsmidler

For at få de bedste rengøringsresultater og mælkekvalitet er det vigtigt at:

 • Have tilstrækkelig mængde varmt vand.
 • Dosere rengøringsmidlet korrekt.
 • Skylle ved 35-40 °C og at der ikke er mælkerester i skyllevandet i slutskyllet.
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Alkaliske rengøringsmidler

Produkter

Basix

Basix er et fosfatfrit, klorholdigt, alkalisk rengøringsmiddel til at rengøre og desinficere malkeudstyr og køletanke. Det er særligt velegnet til at bruge i blødt vand.

 • Forebygger fedt- og proteinbelægninger.
 • Mildt over for materialer og udstyr.
 • Letopløseligt og lavtskummende - rengør effektivt og er let at skylle bort.

Super

Super er et fosfatfrit, klorholdigt, alkalisk rengøringsmiddel til at rengøre og desinficere malkeudstyr og køletanke.

 • Udviklet til at bruge i vekslende rengøringsrutiner - både 3- og 5-trins vask.
 • Let at opløse, lavtskummende - det er let at skylle bort.
 • Du kan også anvende det i hårdt vand.

DeLaval klorfri rengøringsmiddel CFD100

CFD100 er et flydende, alkalisk rengøringsmiddel. Det er udviklet specielt til hårde vandmiljøer, da det indeholder en meget effektiv kompleksdanner.

 • Klor og fosfatfrit middel - lav miljøbelastning.
 • Særdeles kraftigt rengøringsmiddel der gør fremragende rent.
 • Skånsomt mod materialer og udstyr - længere holdbarhed og renere overflader.

DeLaval klorfri rengøringsmiddel CFD25

CFD25 er meget effektivt til at rengøre malkeudstyr og køletanke. Det er specielt udviklet til at bruge i en vekslende rengøringsrutine.

 • Klor- og fosfatfrit flydende rengøringsmiddel.
 • Økonomisk i brug - lav dosering
 • Skånsomt mod materialer - giver længere levetid og renere overflader.

C-Alka

C-Alka er et fosfatfrit, klorholdigt, alkalisk rengøringsmiddel. Det er velegnet til at rengøre malkeudstyr og køletanke.

 • Fremragende rengøringsegenskaber.
 • Velegnet til brug ved vekslende rengøringsrutiner i både 3- og 5-trins vask.
 • Særligt velegnet til blødt vand.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser