Product Image

DeLaval aktivitetsmålesystem

Forbedre dyrehelsen og reduser reproduksjonskostnader. DelPro Biomodeller gjør hvert dyrs adferd om til kunnskap. Å kjenne statusen til hvert dyr gir deg mulighet til å oppnå reproduksjonsmålene dine ved å identifisere kyr i brunst. Å oppdage syke kyr vil også sikre at du opprettholder en høy standard for dyrevelferd. Med DeLaval artivitetsmålingssystem overvåker du kyrene dine, selv når du ikke er der.

  • Finn kyr og kviger i brunst
  • Reduser reproduksjonskostnader
  • Identifiser kyr med nedsatt helse tidlig
  • Solcelledrevet, trådløse antenner tilpasset beitedrift og store gårder

Gjøres bedre av

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

DeLaval aktivitetsmålesystem

Fordeler

Automatiske beslutninger

DelPro styrer utskillergrindene slik at de automatisk velger kyr ut fra kriteriene du har angitt. Du velger når kyr skal skilles ut, basert på data aktivitetsmålingssystemet har registrert. Slik vil kyrne være klare for kontroll når du ønsker. For eksempel kan kyr med lav aktivitet, noe som kan være en indikasjon på et helseproblem, sorteres ut for veterinærkontroll.

Inseminer i tide

Det optimale vinduet for inseminering er 8 til 16 timer etter at brunsten har startet. DelPro identifiserer presist starten på brunsten og gir deg beskjed om det beste tidspunktet for å inseminere hver ku. Slik øker sjansen for vellykket inseminering.

Holder øye med dyrehelsen

Når kyrs aktivitetsnivå reduseres, er det ofte et tegn på sykdom eller halthet. DelPro overvåker hver kus aktivitet og gir deg beskjed når din oppmerksomhet er påkrevet.

Hjelp til å redusere reproduksjonskostnader

Nøyaktig identifisering av brunst og det optimale tidspunktet for å inseminere en ku, bidrar til å spare tid og penger. Uavhengig forskning fra Neubrandenburg University (Tyskland) og FARME Institute (USA) viste at DeLaval DelPro med aktivitetsmålingssystem reduserte åpne dager med opptil 12 dager, sammenlignet med konvensjonelle metoder for identifisere brunst.

Vis mer

DeLaval aktivitetsmålesystem

Kompatibelt med

DelPro bruker data som registreres av aktivitetsmålerne, til å utføre avanserte statistiske analyser av kuas bevegelser i løpet av dagen. Disse bevegelsesdataene sammenlignes med data for forventede bevegelser og det lages en modell og prognose av kuas brunststatus. Når vi kjenner kuas aktuelle bevegelsesmønster, er det også mulig å lage en prognose for helsetilstanden. Færre bevegelser indikerer et potensielt helseproblem.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser