Product Image

DeLaval aktivitetsmätarsystem

DeLavals aktivitetsmätarsystem övervakar kons aktivitet och upptäcker även svaga tecken på brunst. Aktivitetsmätarsystemet använder trådlös kommunikation via antenner att kommunicera med driftsledningssystemet DelPro™. Aktivitetsmätaren rapporterar fyra gånger per timme utöver den identifikation som sker när kon passerar en läsare. Informationen presenteras på ett överskådligt sätt. Det larmar brunstrelaterad aktivitet så att åtgärd kan vidtas och larmar även vid minskad aktivitet vilket kan tyda på hälsoproblem.

  • Effektiv brunstidentifiering
  • Hittar även tysta brunster
  • Förbättrar dräktighetssiffrorna

Fungerar bra med

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar