Řada DeLaval VMS™

DeLaval VMS je o tom, jak vám pomoci, aby se hospodaření na mléčné farmě stalo více osobní. Přesnější. Ziskovější. Díky oběma dvěma modelům řady VMS jsme schopni pečovat o každou farmu, každého farmáře, každou krávu, a dokonce i každý struk individuálně a pomoci vám tak vytvořit lepší místo pro krávy, zaměstnance, vás a vaše rodiny.

Pomocí VMS™ se vše točí kolem vás

Zavedení systémového přístupu - s vámi jako středobodem všeho, co děláme. Dojicí systém DeLaval s VMS v jeho středu je součástí naší snahy pomoci vám produkovat více kvalitnějšího mléka od zdravějších krav bez toho, aby bylo pro vás obtížnější udrže si zdravý životní styl. Proto je celý náš postoj k farmě v kontextu  dlouhé historie inovací probíhajících na mléčných farmách, která sahá až do roku 1883. A to je důvod, proč to děláme lépe než kdokoliv jiný. Začněnte používat VMS na vaší farmě a vytvořte nejen dobré životní podmínek pro zvířata a bezpečnou výrobu  potravin, ale buďte také méně zranitelní v otázce řešení budoucí nejistoty při zajišťování pracovní síly, což vám pomůže učinit z prvovýroby mléka zajímavou alternativu, atraktivní životní styl a dobrou volbu kariéry pro příští generaci.

Díky dvěma dostupným modelům produktové řady DeLaval VMS získáte možnost zvolit si takový systém dobrovolného dojení, který nejlépe odpovídá vašim potřebám a stylu hospodaření. Obě varianty, VMS V300 i VMS V310, disponují zásadními funkcemi, které zajišťují, že při dojení vašich krav bude zcela využit jejich plný potenciál. 

Řada VMS zahrnuje následující funkce:

InControl™ – bezproblémové uživatelské prostředí, které vám umožňuje být připojen k vašemu systému, ať už jste kdekoliv.

InSight™ – kombinace nejmodernější kamery a softwaru zajišťuje nejrychlejší a nejplynulejší proces při nasazování.

PureFlow™ - maximální příprava struku, která je zajištěna zcela samostatným strukovým násadcem.

RePro™ - kompletní nástroj řízení reprodukce, který je bezproblémově zahrnut do procesu dojení. Exkluzivní pro VMS V310. 

* Údaje shromážděné z testovacích a pilotních farem. Údaje porovnané se systémem DeLaval VMS™ Classic. Výsledky se mohou lišit a nejsou zaručeny. ** Údaje z pilotních farem VMS V310.
  • O 32% lepší poměr úspěšné inseminace**
  • více jak 3500 kg mléka za den*
  • O 10% vyšší kapacita*
  • až o 50% rychlejší doba při nasazování*
  • Poměr úspěšnosti při nasazování 99.8%*
Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy