Product Image

DeLaval Herd Navigator™

DeLaval Herd Navigator™ umožňuje progresivním chovatelům na mléčných farmách proaktivně řídit jejich stáda. Poskytnutí přesné analýzy mléka k vypracování akčního plánu pro každou krávu a stádo ke zlepšení ziskovosti farmy díky lepším výsledkům reprodukce a snížením nákladů na zdravotní péči; stejně jako efektivnější využití vašeho času. Jestliže začínáte svůj pracovní den, software DeLaval DelPro s programem Herd Navigator vás upozorní na krávy, které je třeba inseminovat, které zkontrolovat na březost, léčit nebo jim věnovat další pozornost.

  • Přesné analýzy
  • Včasná detekce
  • Proaktivní management krav
  • BioModel DelPro pro každou krávu
  • Vaše druhé oči neustále ve stáji

Vyrobeno lépe firmou DeLaval

kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

DeLaval Herd Navigator™

hlavní výhody

Úspěšný management reprodukce

Díky nástroji Herd Navigator můžete dosáhnout zabřeznutí krav v optimální době. Nástroj Herd Navigator vám pomáhá automaticky měřit hladinu progesteronu v mléce a informovat vás, kdy jsou krávy v říji, zda jsou březí, dochází-li k časným embryonálním zmetáním nebo mají-li krávy abnormální ovariální útvary, jako jsou např. cysty.

Úspěšné tlumení mastitid

Mléčné složka, která se používá pro monitorující zdraví mléčné žlázy pomocí nástroje Herd Navigator je Laktát dehydrogenázy (LDH), což je enzym, který vysoce koreluje s počtem somatických buněk u nových infekcí a detekuje infekci předtím, než je viditelná lidským okem. Včasná detekce mastitid pomocí nástroje Herd Navigator je nejlepší způsob, jak zlepšit zdraví vemene. Včasná detekce může také znamenat menší množství použitých antibiotik a tím i úsporu peněz.

Úspěšné tlumení ketóz

Období těsně po otelení je kritickou etapou pro dojnice, které trpí metabolickými změnami, imunosupresí, negativní energetickou bilancí (NEB) a zvýšenou úrovní stresu, což může vést ke zvýšenému výskytu onemocnění a ke snížení užitkovosti zvířat. Ketóza je metabolické onemocnění, které se často vyskytuje u vysoce užitkových stád. Obvykle se objevuje během několika dní před a několika týdnů po otelení. Herd Navigator po otelení automaticky monitoruje BHB (beta hydroxybutyrát) v mléce za účelem diagnostiky subklinické ketózy, což vám umožní včas zasáhnout a zabránit tak ztrátě produkce mléka a snížit náklady na veterinární léčbu.

Úspěšný management krmení

Krmivo představuje při výrobě mléka podstatnou nákladovou položku. Rozumíme tomu, že potřebujete svoje krávy krmit efektivně. Herd Navigator automaticky analyzuje účinnost krmení vašeho stáda sledováním hladiny močoviny v mléce a je tak cenným nástrojem pro určení, jakým způsobem reagují krávy ve stádě na změny v krmné dávce. Může pomoci zjistit, zda nemá krmná dávka nadbytek proteinu (problém zvýšených nákladů) nebo zda malé přidání fermentovatelných sacharidů může zvýšit produkci mléka. Malé změny v nákladech na krmnou dávku mohou znamenat velký rozdíl v celkovém peněžním toku.

Zobrazit více

Přidání nástroje DeLaval Herd Navigator do vašeho softwaru DelPro zajistí komplexní podporu pro řízení reprodukce na vaší farmě. Přidání funkce Herd Navigator umožňuje systému DelPro získat přístup ke zlatému standardu pro řízení reprodukce a detekce říje - progesteronu. Pomocí analýzy mléka prováděné automaticky předpovídá BioModel DelPro pomocí zjištěné hladiny progesteronu v mléce, kdy kráva vstoupí do říje, a také definuje optimální dobu inseminace každé krávy. Zjistěte s vysokou přesností, které krávy ve vašem stádě se potýkají se subklinickou ketózou a identifikujte ty krávy, kterým hrozí akutní mastitida, abyste mohli rychle jednat jednat a minimalizovat tak náklady na případnou léčbu. Softwarový program DelPro představuje díky propracovaným vlastním DeLaval BioModelů, které řídí analýzu vašich dat získaných z Herd Navigator za účelem dosažení jasných rozhodnutí, nejvýkonnější nástroj pro řízení farmy, jaký je vůbec k dispozici. Tímto způsobem se můžete ve správný čas zaměřit na tu správnou krávu a zahájit odpovídající léčbu.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy