Lepší rozhodování pro dosažení lepších parametrů reprodukce.

Rozumíme tomu, že úspěch vašeho podnikání závisí na vaší schopnosti zajistit, aby vaše zvířata zabřezla - to začíná vyhledáváním krav v říji. Potom je to o provádění takových rozhodnutí na úrovni stáda nebo jednotlivé krávy, která vám umožní zlepšit parametry reprodukce.

  • Kompletní přehled o reprodukci vašeho stáda
  • Najděte efektivně krávy v říji
  • Zlepšená výkonnosti pomocí managementu KPI
kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

Hospodaření na mléčné farmě není možné bez schopnosti odborného řízení reprodukce a úspěšná reprodukce je o dobrém načasování. To znamená, že potřebujete okamžitý přístup v ""reálném čase"" a navíc potřebujete informace prezentované takovým způsobem, který vám umožní snadno zjistit, co je třeba pro splnění vašich reprodukčních cílů udělat. Jedním z klíčových úkolů pro systém DelPro je naplnění této výzvy. Nejde jen o získávání dat nebo o vytváření BioModelů, které vám budou pomáhat, ale o to, aby byly ty nejcennější informace předkládány co nejdříve a ve snadno použitelném formátu; aby vám pomohly při rozhodování, které povede k co nejmenšímu počtu inseminací potřebných k tomu, aby vaše kráva včas zabřezla.

Lepší rozhodování pro dosažení lepších parametrů reprodukce.

hlavní výhody

Farma

Nastavením cílů a čísel, kterých chcete dosáhnout, vám systém DelPro umožňuje měřit vaše dosažené výsledky v souladu s těmito cíli a také porovnávat výkonnost s jinými farmami s podobnými cíli. Podíváme-li se na vaše stádo a souhrnné sestavy o chovu, můžete vidět počet a povahu reprodukčních událostí, ke kterým došlo v průběhu posledního roku. To vám umožní rychle identifikovat oblasti, které můžete zlepšit. Ať už je to poměr zabřezlých, poměr početí nebo počet otelených krav každý měsíc, pomocí systému DelPro budete moci provést změny, které potřebujete, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Stádo

Vizuální prezentace dat vašeho stáda vám umožňuje rychle a snadno vidět seznam čísel zvířat, která se s danými vzorci jednoduše neshodují. Náš jedinečný graf rozdělení reprodukce stáda anebo vlastní rozptylové grafy umožňují prohlížet si celé stádo nebo libovolnou skupinu, kterou si zvolíte, na jediné obrazovce, která vám umožní rychle si o zvířatech udělat celkový obrázek. Tyto grafy okamžitě zvýrazňují jednotlivé krávy, které potřebují vaši pozornost, trendy, které vyžadují nějaká opatření nebo analýzu vaší celkové strategie a výsledků.

Kráva

Jednotlivé krávy procházejí reprodukčním cyklem různě rychle, což znamená, že musíte být informováni o činnostech vyžadovaných pro každé jednotlivé zvíře v okamžiku, kdy je to nutné. Sestava Upozornění reprodukce DelPro je srdcem vašeho celkového řízení reprodukce. Kombinace přesných údajů od každého zvířete, která je filtrována proti vašim cílům řízení a analyzována podle standardních provozních postupů - tato sestava ukazuje jasně strukturovaná opatření, která vám pomohou věnovat každé krávě takovou pozornost, jakou potřebuje, aby bylo dosaženo včasného a nákladově efektivního zabřeznutí.

Komplexní řešení řízení reprodukce

Přidání funkce DeLaval Herd Navigator nebo DeLaval měřičů aktivity zajistí komplexní podporu pro řízení reprodukce na vaší farmě. Přidání nástroje Herd Navigator umožňuje systému DelPro získat přístup ke zlatému standardu pro řízení reprodukce a detekce říje - progesteronu. Pomocí analýzy mléka prováděné automaticky při každém DelPro BioModelem vybraném dojení je systém DelPro schopen pomocí zjištěné hladiny progesteronu v mléce předpovídat, kdy kráva vstoupí do říje, a definovat optimální dobu inseminace každé krávy. Díky monitorování každého reprodukčního cyklu bude DelPro BioModel také schopen identifikovat, kdy je kráva březí, zda nedošlo ranému zmetání a které krávy mají abnormální ovariální nálezy, jako jsou např. cysty. Systém DelPro používá údaje zaznamenávané měřiči aktivity, aby provedla pokročilou statistickou analýzu pohybu krav během dne a porovnávala jejich aktuální aktivitu s tím, co se od nich očekávalo, a předpovídat tak jejich případnou říji, což vám poskytne přesný status říje u každé krávy. Navíc, pokud známe aktuální pohybovou aktivitu, můžeme také předvídat zdravotní stav daného zvířete. Snížená pohybová aktivita poukazuje na potenciální zdravotní problém.

Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy