InService™ All-Inclusive

For en attraktiv pris kan vi hjælpe dig med, at dit malkeanlæg er klar til at malke. Det betyder, at vi udfører forebyggende service og leverer forbrugsvarer fx rengøringsmidler og mælkefiltre, der bliver faktureret efter forbrug.

Vi hjælper dig med at vælge de bedste produkter til dit anlæg og dine udfordringer. Vores uddannede serviceteknikere sørger for, at rengøringsmidlet er korrekt indstillet, så du får det bedste resultat samtidig med, at dit udstyrs levetid påvirkes mindst muligt. De kender din installataion og DeLaval rengøringssortiment, så de kan hjælpe dig med at sikre din mælkekvalitet og maksimere din indkomst!

Med en DeLaval InService™ All-Inclusive udfører vi planlagt vedligehold, planlagt service og vi sørger for, at du løbende får leveret forbrugsvarer, fx rengøringsmiddel, der bliver faktureret efter forbrug.

Dit malkesystem skal fungere optimalt hele tiden, derfor sørger vi for, at du altid har den rette mængde pattegummi, slanger, rengøringsmidler, pattespray, filtre og olier. 

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser