Kundekursus DelPro™ Farm Manager til VMS

DelPro kursus hvor du arbejder aktivt med DelPro managmentprogrammet til DeLaval VMS™

DelProFarmManager1.jpg

Indhold
Hvad kan DelPro™ Farm Managementprogrammet gøre for dig? Hvilke rapporter er vigtige at gennemgå for at få de rigtige informationer om din besætning og hvordan opretter du rapporter, som er tilpassede efter dine behov og din besætning? Besætningsstyring lige fra malkning, kotrafik, fodring, reproduktion, dyresundhed gennemgås med det formål at forbedre rentabilitet og fremgang for din VMS besætning.

Sted og dato
Torsdag den 13. december 2018 klokken 9.30-15.30 hos DeLaval, Kolding

Torsdag den 10. januar 2019 klokken 9.30-15.30 hos DeLaval, Kolding

Torsdag den 17. januar 2019 klokken 9.30-15.30 hos DeLaval, Kolding

Tilmelding
Tilmeld dig til kvægrådgiver Martin H. Overgaard, telefon 2338 6504.

Mærk e-mailen med DelPro-kursus. Skriv hvor mange der deltager og deres navne, e-mail, adresse og telefonnummer. Tilmelding sker efter "først til mølle princippet"

Kursusgebyr er 1.500 kr. pr. person. Deltager der mere end en person pr. gård, er prisen for efterfølgende personer 1.000 kr. Forplejning og kursusmateriale er inkluderet i prisen. 

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser