Kalvefodring

Automatiske fodersystemer reducerer tiden med arbejdskrævende jobs, som giver landmanden mere tid til at koncentrere sig om vigtige ting som foderindtag og dyrevelfærd.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser