Product Image

Herd Navigator™

Herd Navigator™ er et avanceret analysesystem, som identificerer hver malkende ko, som kræver særlig opmærksomhed og giver information om, hvad du skal gøre. Tidlige og specifikke opmærksomhedsalarmer sikrer hurtig handling: forbedrer reproduktion, rentabilitet, dyrevelfærd og fodersikkerhed.

  • Påviser brunst ved at måle progesteron
  • Påviser mastitis ved at måle LDH
  • Påviser ketose ved at måle BHB

Made better by

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Herd Navigator™

Fordele

Påviser brunst ved at måle progesteron

Herd Navigator™ finder 95% af brunster og kan forbedre drægtighedresultatet med op til 50%. Det tager kun 10 minutter at kontrollere brunsterne, da listen med aktuelle køer findes i managementprogrammet DelPro™.

Påviser mastitis ved at måle LDH

Herd Navigator™ opdager køer, som risikerer at få mastitis, hele 3 dage før koen får synlige tegn på problemer. Du kan tage proaktiv affære for at minimere effekten af mastitis.

Påviser ketose ved at måle BHB

Herd Navigator™ finder 50% flere tilfælde af klinisk og subklinisk ketose end du kan gøre med det blotte øje. Du får mulighed for at behandle koen og undgå tab af mælk, hvilket give op til 600 kg mere mælk pr. ko og laktation.

Fokuser på den rigtige ko, på det rigtige tidspunkt, med den rigtige behandling

Herd Navigator™ har opnået gode resultater med at forbedre mælkeproduktioners produktivitet og rentabilitet. Grunden er enkel: systemet giver de nødvendige informationer, så mælkeproducenten kan reagere hurtigt og præcist mod sygdomme og brunst. Automatiserede løsninger som Herd Navigator™ er et effektivt værktøj, som hjælper dig med at forbedre dyrevelfærden og mælkekvaliteten uden at øge arbejdsbyrden. Det er hvad vi kalder "Smart Farming".

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser