Product Image

DeLaval body condition scoring BCS

Præcis huldvurdering gør det lettere at planlægge fodringen, så du sikrer, at dine køer har korrekt kropsfedtreserver, som fremmer mælkeproduktion, reproduktionseffektivitet og levetid. BCS er et fuldautomatisk huldvurderingssystem, som fjerner gætterier og unøjagtigheder ved manuel vurdering.

  • Forbedrer koens sundhed
  • Præcis fodring
  • Øger mælkeproduktionen
  • Forbedrer avl og kælvning
  • Reducerer arbejdsomkostninger

Made better by

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

DeLaval body condition scoring BCS

Fordele

Forbedrer koens sundhed

Huld-scoringer fungerer som et varslingsystem. Hvis en ko afviger fra den ideelle huld-score kurve, kan du reagere tidligere for at hjælpe din ko med at blive sundere og mere produktiv.

Præcis fodring

Huld-score bruges som et kritisk mål af hvor effektiv foderstrategien er på din gård. Når du kender dine køers daglige, nøjagtige huld-score, kan det hjælpe dig med at planlægge en foderstrategi, der sikrer, at dine køer har den korrekte balance gennem laktationen.

Øger mælkeproduktionen

Når du holder dine køer i en ideel tilstand under laktationen, hjælper det med at sikre, at dine nykælvere yder godt, bliver drægtige på det rigtige tidspunkt og du kan reducere foderomkostninger og indtag i den sene laktation. Det giver rentabel mælkeprodukton og lang levetid.

Forbedrer avl og kælvning

Regelmæssige huld-scoringer sikrer, at køerne har den ideelle tilstand ved inseminering og kælvning. Den rette legemestilstand gennem drægtighedsperioden kan reducere problemer under og efter kælvning og sikre, at kalve får en perfekt start på livet.

Reducerer arbejdsomkostninger

Du undgår behovet for manuel vurdering med automatisk huld-score. Det betyder, at du kan bruge tiden på andre vigtige opgaver på gården, da du ved, at de nøjagtige huld-scoringer automatisk registreres.

Vis mere

Optimer foderstrategien på din gård

Konstant og nøjagtig overvågning af den enkelte kos huld er afgørende for at justere din foderstrategi i rette tid. Det er nøglen til vedvarende og pålidelig produktivitet, lang levetid og gode reproduktionsresultater. Med DeLavals automatiske huld-score kan du hver dag automatisk registrere nøjagtige og ensartede huld-scoringer for hver ko ved hver malkning. 3D kameraet genererer dataene, der med det samme giver dig information om ændringer i forholdet, inden de bliver synlige, når de analyseres med en anden DelPro BioModel. Du kan handle hurtigt og dermed undgå fremtidige problemer.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser