Kobørster

Køer, der har det godt, yder godt. DeLaval kobørster øger dyrevelfærd og fremmer korrekt kotrafik i stalden.

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Kobørster

Produkter

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser