Automatisk malkning

DeLavals innovative, automatiske malkesystemer hjælper mælkeproducenter med at at styre deres vigtigste ressource - deres tid.

Robot malkesystemer

Robot-malkesystemer som DeLaval AMR™ (automatisk malkekarrusel) og DeLaval VMS™ (frivilligt malkesyste) fjerner i princippet arbejdstiden med at malke køer, som der er i traditionelle malkestalde. Det giver mælkeproducenten mulighed for at bruge mere tid på andre vigtige arbejdsopgaver som fodring, dyresundhed, hygiejene og andre ledelsesopgaver. 

  • Hurtig og effektiv malkning
  • Ægte kirtelmalkning
  • Maksimerer mælkeydelsen
  • Fjerner rutinearbejde og giver mulighed for at få mere tid til andre opgaver
Vis mere

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser