Pattegummi & slanger

Pattegummi er det, der har tættest kontakt til dine køer, men bliver ofte glemt. Derfor vil vi gerne minde dig om de store fordele ved at anvende originalt pattegummi og skifte dem regelmæssigt. Gamle pattegummi kan koste dig penge. Husk - det betaler sig at være original. Billige efterligninger koster ofte mere i tabt indkomst end det, du sparer. Når du vil have en høj mælkeydelse, har du brug for pattegummi, der er skånsomme ved din ko og samtidig leverer et konstant mælkeflow uden slip og effektiv malkning. DeLaval pattegummi har bløde læber, der er blide på dine køers patter og en glat, indvendig flade der øger mælkeflowet. DeLaval pattegummi er naturligvis godkendt som egnet til levnedsmilder efter EU og USA's levnedsmiddelkvalitet standarder.

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Pattegummi & slanger

Produkter

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser