Skraber til kabeldrevet udmugningsystem

Kablet trækker skraberen lang gangen. Systemet giver muligheder for kompakt installation i stalde, hvor pladsen er begrænset og drift med meget lange rensegange.

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser