Product Image

Herd Navigator

Herd Navigator on kaasaegne analüüsisüsteem täiendavat tähelepanu nõudvate lehmade väljaselgitamiseks ning õigesti reageerimiseks. Õigeaegne tähelepanu juhtimine võimaldab kiiret tegutsemist: paraneb tootlikkus, kasumlikkus, loomade heaolu ja toiduohutus.

Veelgi parem koos

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Herd Navigator

Peamised eelised

Reproduktsioon

Herd Navigator mõõdab automaatselt progesterooni taset piimas, näidates inda, õiget seemendusaega, annab märku iseeneslikest varastest abortidest ning hindab tsüstide tekke riske.

Haiguste õigeaegne ravi

Herd Navigator leiab mastiidi kuni kolm päeva enne nähtavate füüsiliste tunnuste ilmnemist. Varastest mastiidijuhtumitest leitakse üles kuni 80%. Nii jääb vaid üle ravida lehmi, kes seda tõesti vajavad.

Söötmine ja energiatasakaal

Herd Navigator leiab üles 50% rohkem kliinilise ja subkliinilise ketoosi juhtumeid kui tavapäraselt leitakse. See võimaldab koheselt alustada raviga ning vältida toodangulangust.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks