Product Image

DeLaval Herd Navigator™

DeLaval Herd Navigator™ võimaldab edumeelsetel piimatootjatel karja ennetavat jälgimist. Piimaproovide täpne analüüs aitab teil määrata iga lehma ja karja jaoks õige tegevuskava. See suurendab farmi kasumlikkust, sest tulemuseks on paremad sigimistulemised, väiksemad tervishoiukulud ja tõhusam ajakasutus. Herd Navigatoriga DeLavali DelPro teavitab teid tööpäeva alguses lehmadest, keda tuleb seemendada, kelle tiinust tuleb kontrollida, keda peab ravima või kellele peab muul viisil tähelepanu pöörama.

  • Täppisanalüüs
  • Varane tuvastamine
  • Lehmade ennetav jälgimine
  • DelPro biomudel igale lehmale
  • Teie valvur farmis

Veelgi parem koos

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

DeLaval Herd Navigator™

Peamised eelised

Eduka sigimise haldamine

Herd Navigatori abil tiinestuvad teie lehmad õigel ajal. Herd Navigator mõõdab automaatselt piima progesteroonitaset, teavitab teid lehma innaaja algusest, tiinusest, tiinuse katkemisest ning sellest, milliste lehmade munasarjadel on ebanormaalsed moodustised (nt tsüstid).

Edukas mastiidiohje

Piima koostisosa, mida Herd Navigator kasutab udara tervise hindamiseks, on ensüüm laktaatdehüdrogenaas (LDH). See on tugevas korrelatsioonis somaatiliste rakkude arvuga uute infektsioonide varases staadiumis ja tuvastab nakkuse enne nähtavate haigustunnuste ilmnemist. Mastiidi varane tuvastamine Herd Navigatori abil on parim viis udara tervise parandamiseks. Varajane diagnoosimine võimaldab ka ravimikulude kokkuhoidu, sest antibiootikume tarbitakse lühema aja jooksul.

Edukas toimetulek ketoosiga

Poegimisjärgne aeg on lüpsilehma jaoks kriitiline. Seda iseloomustavad suured ainevahetuslikud muutused, immunosupressioon, negatiivne energiabilanss ja kõrgenenud stressitase, millega võivad kaasneda suurem haigestumise risk ja lehma produktiivsuse langus. Ketoos on ainevahetushaigus, mis sageli esineb suure tootlikkusega karjas. Ketoos avaldub tavaliselt mõned päevad või nädalad pärast poegimist. Herd Navigator jälgib pärast poegimist automaatselt beeta-hüdroksübutüraadi (BHB) kogust piimas, et diagnoosida subkliinilist ketoosi. See võimaldab teil aegsasti tegutseda, vältida piimatoodangu vähenemist ja vähendada veterinaarravikulusid.

Söödaväärinduse edukas haldamine

Sööt moodustab piimatootmiskuludest suure osa. Mõistame teie soovi lehmi tõhusalt sööta. Herd Navigator analüüsib automaatselt teie karja söödaväärindust, jälgides piima karbamiiditaset. See on väärtuslik abivahend, mis aitab tuvastada, kui hästi karja lehmad reageerivad söödaratsiooni muutustele. See aitab kindlaks teha, kas söödaratsioonis sisaldub liiga palju valku (kulukas küsimus) või kas veidi enam fermenteeritud süsivesikute lisamine aitab suurendada piimatoodangut. Väikesed muudatused söödaratsiooni kuludes võivad avaldada suurt mõju rahavoogudele.

Kuva rohkem

Tehke selgeid ja praktilisi otsuseid

Võimsa DeLaval Herd Navigatori lisamine DelPro farmihaldusplatvormile pakub sigimise haldamisel parimat tuge. Herd Navigatori lisamise korral saab DelPro juurdepääsu sigimise ja inna tuvastamise põhinäitajale – progesteroonile. Piimaproovide automaatse analüüsimise kaudu kasutab DelPro biomudel piima progesteroonitaset, et ennustada lehma innaaja algust ja määrata iga lehma jaoks parim seemendamisaeg.

Teadke täpselt, millistel lehmadel on subkliiniline ketoos ja ägeda mastiidi risk, et saaksite õigel ajal tegutseda ja mõlema haigusega seotud kulusid vähendada.

DelPro on meie võimsaim farmihaldusvahend – seda tänu DeLavali nutikatele patenteeritud biomudelitele, mis analüüsivad Herd Navigatori andmeid ja aitavad teil teha õigeid otsuseid. Nii saate keskenduda õigel ajal õigele lehmale ja tagada õige ravi.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks