DeLaval VMS™ V300

DeLavali uus lüpsisüsteem VMS V300 avab vabalüpsi jaoks täiesti uued võimalused suurendamaks veelgi lüpsijõudlust.

  • Uus ainulaadne nisatuvastus
  • Õrnem ja tõhusam lüps
  • Täielik ülevaade VMSi toimimisest

Veelgi parem koos

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

DeLaval VMS™ V300

Peamised eelised

Uus ainulaadne nisatuvastus

Uus nisatuvastustehnoloogia DeLaval InSight™ kaardistab ja õpib igal lüpsil iga lehma udara ja nisade kuju ning asendid. Märkad, kui rahulikud on lehmad ning kui õrnalt ja sujuvalt robotkäsi liigub, korrates puhastamiseks, ettevalmistamiseks, allapanekuks ja järeldesoks mõeldud ülesandeid.

Õrnem ja tõhusam lüps

Ainuomase läbipaistva nisapesukannu abil saab jälgida, kuidas toimub iga nisa puhastamine ja stimuleerimine, et sõõrdumine ja lüpsijõudlus oleksid paremad. Lisaks suunatakse eellüpsi piim eraldi voolikute kaudu heitmekogurisse ning mitmekesiste seadistusvõimaluste ja seebiga puhastamisega saavutatakse lüpsiks parim ettevalmistus.

Täielik ülevaade VMSi toimimisest

Ainuomase läbipaistva nisapesukannu abil saab jälgida, kuidas toimub iga nisa puhastamine ja stimuleerimine, et sõõrdumine ja lüpsijõudlus oleksid paremad. Lisaks suunatakse eellüpsi piim eraldi voolikute kaudu heitmekogurisse ning mitmekesiste seadistusvõimaluste ja seebiga puhastamisega saavutatakse lüpsiks parim ettevalmistus.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks