DeLaval VMS™ Classic

DeLavali vabalüpsisüsteem VMS on terviklahendus automaatseks lüpsiks, kus parema tulemuse saavutamiseks on mõeldud nii inimestele ja loomadele kui kvaliteetsele piimale ning sellele, kuidas seda tasuvalt toota.

  • usaldusväärne piima kvaliteet
  • päevas kuni 3000 liitrit piima
  • tõeline veerandikaupa lüps

Veelgi parem koos

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

DeLaval VMS™ Classic

Peamised eelised

Usaldusväärne piima kvaliteet

Piima kvaliteet ja suunamine on kontrollitud unikaalse mastiidi tuvastamise tehnoloogia MDi abil, mis kontrollib ja võrdleb erinevaid näitajaid ning hoiatab, kui mõni loom on sattunud mastiiti nakatumise kahtluse alla.

Päevas kuni 3000 liitrit piima

Veendudes lehmade sujuvas liikumises, töötab lüpsiseade optimaalselt, tagades kiire ning tulemusliku lüpsi. Sel viisil on suurim läbilaskevõime ning piimatoodang ning samal ajal väiksem kulu ühe liitri piima kohta.

Tõeline veerandikaupa lüps

Neli ICARi tunnustusega piimamõõturit jälgivad piimakogust, piimavoolukiirust, lüpsi kestust, piima elektrijuhtivust ja veresisaldust.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks