DeLaval VMS™ V300

Põhiline abivahend karja piimatoodangu ja heaolu suurendamiseks vähendades samaaegselt tööjõukulu.

 • suurepärane udaratervis
 • kvaliteetne piim
 • terved lehmad
 • väiksem sõltuvus tööjõust
Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Parim lüpsiviis, mille eales oleme loonud

VMS™ V300 hõlmab endas parimat lüpsiviis, mille eales oleme loonud. See keskendub iga lehma lüpsile, et see oleks alati otstarbekas. Iga lüps toimub vastavalt looma eripärale ja jõudlusele. Nii jõuavad kõik lehmad oma maksimaalse toodanguni.

DeLaval VMS™ V300

Peamised eelised

InControl™

 • lüpsiroboti juhtimine
 • igapäevatöö jälgimine
 • kõrvalekallete avastamine

VMS™ V300 kogub suures koguses andmeid iga lehma,iga nisa ja iga lüpsi kohta. Kogu info töödeldakse, analüüsitakse ja edastatakse kasutajale käepärasel ja lihtsal kujul. InControl™-i kaudu saadav teave aitab teha õigemaid otsuseid kus iganes oled. Kasutades puuteekraani või nutiseadet on VMSist alati ülevaade, et juhtida selle toimimist, jälgida igapäevased tööülesandeid, uuendada loomaandmeid või jagada vajalikku teavet farmi teiste töötajatega.

InSight™

 • sujuv ja vaikne
 • järjekindel ja õrn
 • ohutu loomadele ja inimestele

Tänu InSight™ tehnoloogiale on VMS V300 liigutused sujuvad ja vaiksed pakkudes mugavust nii lehmadele kui inimestele. Nii pole vaja enam kulutada 8 kuni 10 tundi päevas lüpsitööle, vaid saab keskenduda teistele ülesannetele, mis aitavad piimatootmist ja farmitööd tasuvamaks muuta.

PureFlow™

 • kauem karjas püsimine
 • parem viljakus
 • udara parem tervis

Parandades karja tervist ja loomade heaolu suureneb ka lüpsijõudlus ning piimatootmise tasuvus. VMS V300 aitab sellele kaasa nagu vabalüpsisüsteem ikka, kui hoolitseb tervemate ja rahulikumate lehmade eest, et loomad püsiksid kauem karjas ja oleksid hea lüpsijõudlusega. Eraldi eellüpsiks mõeldud nisakannu, ICARi kinnitusega veerandipõhise piimavoolu mõõtmise ning lehma piimavoolust sõltuva pulsatsiooni ja lüpsirežiimi abil on abiks hea udaratervise saavutamisel.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks