DeLaval VMS™ V310

Lisaks senistele DeLavali VMS™ V300 suurepärastele omadustele leiab lüpsirobot nüüdsest indlevad lehmad ja kinnitab nende tiinuse DeLaval RePro™ abil.

 • lüpsab igat lehma tema jõudlust arvestades
 • automatiseeritud tiinuskontroll
 • leiab vaiksed innad
 • väiksem tööjõukulu piimatoodangu kohta
Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Parim võimalik tulemus igalt lehmalt igal lüpsil.

Lisaks VMS V300 kõigile senistele suurepärastele omadustele, mis võimaldavad parimat lüpsijõudlust, pakub VMS V310 eeliseid karja edaspidiseks laiendamiseks. Tänu progesterooniproovide võtmisele ja analüüsimisele saab nüüdsest automatiseerida inna avastamise ja tiinuse kontrollimise lüpsi ajal.

DeLaval VMS™ V310

Peamised eelised

RePro™

 • automaatne tiinuskontroll
 • sigimishäirete avastamine
 • vaiksete indade tuvastamine

Tänu ReProle saab parimast lüpsi- ja pidamissüsteemist samuti karja taastootmise abivahend. Iga looma sigimisseisundi jälgimiseks mõõdetakse automaatselt võetud piimaproovides progesteroonitaset, mille alusel leitakse DelPro biomudelit rakendades sobivaim järgmine tegevus. Olulistele sigimist puudutavatele küsimustele võib saada automaatse vastuse DelPro tarkvara ja äppide kaudu. Tulemuseks on tervemad loomad ning väiksemad ravi- ja seemenduskulud. Kui lehmad tiinestuvad õigeaegselt, siis nad lüpsavad oma eluaja kestel rohkem laktatsioone ning piimatootmine on tulusam.

InControl™

 • hõlbus kasutada
 • lihtsam igapäevane töökorraldus
 • saab vaadata jälgimiskaameraid

InControl™ on tarkvara, mis muudab kergemaks DeLavali lüpsroboti VMS jälgimise ja juhtimise, kuid mitte ainult. Muuhulgas pakub see lihtsaid ja näitlike aruandeid, tulemusi ning infot aitamkas vajalike otsuste tegemist. Saad jälgida robotlüpsisüsteemi jõudlust või muuta hõlpsasti selle seadeid alati oma käeulatusest. Oled kursis lüpsiroboti igapäevase töö ja lehma andmete ning saad jagada vajalikku teavet farmi teiste töötajatega.

InSight™

 • sujuvam ja kiirem
 • kahe desovahendi võimalus
 • iseõppiv

Nähes DeLavali lüpsirobotit VMS lüpsmas, paned tõenäoliselt otsekohe tähele, kui rahulikud on lehmad ning kui õrnalt ja sujuvalt robotkäsi neid udara lüpsiks ettevalmistamise, puhastamise, allapaneku, lüpsmise ja nisadeso kestel kohtleb. See on mõeldav üksnes nisatuvastustehnoloogia InSight™ abil. Nii oleme jõudnud oma kõige sujuvama, kiirema ja täpsema robotkäeni, mis põhineb uudse kaamera, mehaanika ja tarkvara ladusal koostööl, milleni pole lüpsitehnoloogias seni keegi küündinud.

PureFlow™

 • puhtamad nisad
 • lüpsieelne stimuleerimine
 • paindlik häälestus

Kõik algab ettevalmistusest. PureFlow™ tehnoloogia ei piirdu enne lüpsi üksnes nisade puhastamisega, vaid valmistab udara lüpsiks ette. Kasutades ainulaadset läbipaistvat nisapesukannu saad sealjuures seda toimingut ise jälgida, kuidas iga nisa puhastatakse ja stimuleeritakse eraldi, et parandada piima sõõrdumist ja lüpsijõudlust. Seejärel juhitakse eellüpsist saadud piim eraldi vooliku kaudu heitmekogurisse. Kogu protsessi saab lehmapõhiselt seadistada, sh soovi korral lisada nisade tõhusamaks pesemiseks seepi. Nii on iga lehm lüpsmiseks parimal viisil ette valmistatud. Vastavalt lüpsiroboti VMS põhjalikule puhastusrutiinile loputatakse ja puhastatakse lüpsi lõppedes nisapesukann automaatselt.

Kuva rohkem

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks