Talvi on tullut - lämpötilojen kylmetessä alkaa esiintyä myös vasikoiden terveysongelmia.

Energian tarjoaminen on ensisijaisen tärkeää, kun vasikoita pidetään kylmissä olosuhteissa. Lämpötilaa, jossa vasikat eivät käytä energiaa itsensä lämmittämiseen eivätkä jäähdyttämiseen, kutsutaan lämpöneutraaliksi alueeksi (thermoneutral zone, TNZ). Vastasyntyneiden vasikoiden lämpöneutraalin alueen alaraja on noin 20 °C. Jokaista sen alle laskevaa astetta kohti vasikan energiantarve (ylläpitoa varten) kasvaa yhdellä prosentilla. Esimerkiksi vastasyntynyt vasikka (TNZ 20 °C), jota pidetään 0 °C:n lämpötilassa, tarvitsee 20 % ylimääräistä energiaa ylläpitoa varten. Riittävän energiansaannin varmistamiseksi ruokintojen (ja tarjottavien maitolitrojen) määrää voidaan lisätä tai vasikoille voidaan antaa maidonvastiketta, jonka rasvapitoisuus on suurempi.

Ruokintoja lisättäessä tai korvattaessa on kuitenkin oltava varovainen. Ensimmäisen elinkuukauden aikana ripuli on merkittävin kuolinsyy. Ripuli voi aiheutua ruokintavirheistä, kuten liikaruokinnasta, märekourun toimintahäiriöstä, kasvipohjaisten maidonvastikkeiden käytöstä pienille vasikoille tai veden huonosta laadusta. Ripuli voi aiheutua myös kontaktista taudinaiheuttajiin, kuten bakteereihin (esim. E. coli), viruksiin (esim. rotavirus) tai alkueläimiin (esim. Cryptosporidium parvum). Jotta varmistetaan kunnollinen vastustuskyky sairauksille, on tärkeää antaa tarpeeksi (vähintään 4 litraa) hyvälaatuista ternimaitoa (IgG <&gt;> 50 g/l) mahdollisimman pian (vuorokauden kuluessa) syntymän jälkeen.Mikäli emon ternimaidon laatu tai määrä on riittämätön, vasikalle voidaan antaa pussillinen kuivattuun naudan ternimaitoon perustuvaa Feedtech™ Colostrum booster -ternimaitotehostetta.

Riippumatta ripulin syystä on tärkeää toimia nopeasti, jotta sen negatiiviset vaikutukset vasikalle pystytään minimoimaan. Jatka ripulia sairastavien vasikoiden ruokkimista maidolla. Sairaina ne tarvitsevat energiaa maidosta voittaakseen sairauden ja välttääkseen kasvunotkahduksen, jonka negatiiviset vaikutukset näkyvät niiden elämässä myöhemminkin.  Kun vasikalle annetaan mieluiten maitoon sekoitettuna Feedtech™ Electro balancen kaltaista elektrolyyttituotetta, jolla on korkea SID (Strong Ion Difference, vahva ioniero), se saa energiaa ja elektrolyyttejä, joita se tarvitsee vesi- ja elektrolyyttitasapainon
vakiinnuttamiseksi.

 

Feedtech™ Electro balance

  • Jos vasikalla on ruuansulatushäiriön (ripulin) riski, sairastaa sitä tai on toipumassa siitä
  • Voidaan sekoittaa maitoon tai veteen
  • Houkutteleva maku
  • Korkea SID
  • Lisää energiaa

Feedtech™ Colostrum booster

  • Jos emon ternimaito ei riitä tai on huonolaatuista
  • Helppo sekoittaa veteen tai ternimaitoon
  • Lisää energiaa, lisää ravintoaineita
  • Perustuu kuivattuun naudan ternimaitoon

 

Kirjoittaja: Annelies De Spiegeleer,  Product Specialist Nutrition, Milk Quality & Animal Health, DeLaval

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: