Aitauksissa käytettävät termit


Ulostuloenergia

Mitataan jouleina ja ilmaisee, miten paljon energiaa sähköpaimen voi tuottaa ilman uudelleen latausta. Mitä enemmän jouleja, sitä vahvempi sähköpaimen.

Syöttöjännite

Näyttää, miten suuri jännite on, kun sähköpaimen ei ole kuormitettuna eli kytkettynä aitaukseen.

Jännite 500 ohmilla

Ilmaisee, miten suuri jännite on 500 ohmilla. Arvo on sama kuin kosketuksessa eläimeen.

Teoreettinen aidan pituus

Teoreettinen arvo, joka ilmaisee, miten pitkän aidan sähköpaimen pystyy hoitamaan. Ei käyttökelpoinen käytännössä, vaan sillä verrataan eri sähköpaimenia keskenään.

Aidan pituus – kevyt kuorma, ei aluskasvullisuutta

Ilmaisee, miten pitkän aidan sähköpaimen voi hoitaa näissä olosuhteissa.

Aidan pituus – Keskisuuri kuorma, vähän aluskasvillisuutta

Ilmaisee, miten pitkän aidan sähköpaimen voi hoitaa näissä olosuhteissa.

Aidan pituus – Vaativat olosuhteet, paljon aluskasvillisuutta

Ilmaisee, miten pitkän aidan sähköpaimen voi hoitaa näissä olosuhteissa.

1.9.2011 lähtien EN-aitausnormin 60335-2-76/AD mukaan voimassa on 5 joulen rajoitus

Normilla rajoitetaan vakiotyyppisen sähköpaimenen energiantuoton arvoksi enintään 5 joulea. Energian tuotoltaan yli 5 joulen sähköpaimen sallitaan ainoastaan, kun kyseessä on "älykäs", viivetoiminnolla varustettu sähköpaimen. Älykkäässä sähköpaimenessa on viiveaika ennen energian määrän lisäystä samalla kun se valvoo aitauksen tilannetta. Viivetoiminnolla varustettu älykäs sähköpaimen saa ylittää 5 joulen energiantuoton arvon enintään 15 jouleen saakka. Viivetoiminnolla varustetun älykkään sähköpaimenen kotelossa on oltava seuraava symboli:

 

Älykkäässä sähköpaimenessa on oltava ääneen ja näkyvään ilmaisuun perustuva hälytystoiminto.

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: