Perustietoja sähköaitauksista

Sekä tilapäinen että pysyvä sähköaitaus pitää eläimet tunnetusti hyvässä turvassa. Sinä tunnet oman tilasi ja sen eläimet ja haluat niille varmasti hyvän suojan. Tämän oppaan avulla saat tiedot, joiden perusteella voit rakentaa tilasi tarpeita vastaavat aitauksetHyvä sähkönjohtokyky ja maadoitus

Kaksi tärkeää asiaa, jotka tulee ottaa huomioon turvallisen ja tehokkaan sähköaitauksen rakentamisessa: valitse sähkönjohtokyvyltään hyvä lanka ja varmista maadoituksen toimivuus.

Sähköaitauksen piirissä kulkevan virran on läpäistävä kolme osaa suljetun virtapiirin saamiseksi. Nämä osat ovat lanka, eläin ja maa.

Asia voidaan esittää yksinkertaisesti näin:

Virta etenee sähköpaimenesta lankaan. Lanka saa kosketuksen eläimeen, joka johtaa virran edelleen maahan. Virta palautuu maasta sähköpaimeneen maadoitussauvan kautta. Virtapiiri on suljettu. Kuvassa näytetään vastus langassa, maassa ja eläimessä/aluskasvillisuudessa. Sähköpaimen rekisteröi saadun vastuksen ja mukauttaa toimintatilan sen mukaan. Sähköpaimenen tuottama jännite jaetaan näiden kolmen vastuksen kesken niiden koosta riippuen.

Jos langan vastus on suuri, se johtaa suureen jännitehäviöön. Sähköpaimenessa jännite voi olla 5000 V mutta hieman edempänä langassa se on vain 2500 V. Jos käytössä on johtamiskyvyltään hyvä lanka (alhainen vastus), jännite on sähköpaimenessa ja edempänä langassa lähes sama, ts. 5000 V ja 4800 V. Tämä johtuu siitä, että langan vastus on niin pieni.


Vastus eläimessä/aluskasvillisuudessa

Voi vaihdella hyvin suuresta (ei aluskasvillisuutta, ei eläimiä) hyvin pieneen (paljon aluskasvillisuutta ja aitaukseen koskevia eläimiä). Tätä on vaikea/mahdotonta tietää etukäteen. Tärkeää on antaa sähköpaimenelle mahdollisuus tunnistaa, mitä langassa tapahtuu. Tämä tehdään varmistamalla, että eläimet/heinä ovat tekijä, joka aiheuttaa aitausjärjestelmässä suurimman vastuksen. Langassa ja maassa ilmenevän vastuksen summan on oltava mahdollisimman pieni, jotta kokonaisuus on toimiva.

Vastus maassa

Myös tämän tulee olla vähäinen. Se saadaan aikaan asentamalla maahan useita maadoitussauvoja, joissa on suuri ja hyvä kosketuspinta. Ainoa tapa selvittää, onko maadoituksen vastus suuri vai pieni on mitata se digitaalisella volttimittarilla. Jos vastus on suuri, maadoitussauvan kohdalla mitataan suuri jännitehäviö, ts. volttimittari näyttää suurta lukemaa >0,3 kV. Jos vastus on pieni, volttimittarin lukema on myös pieni. Tärkein asia sähköaitauksen toimivuuden kannalta on varmistaa, että langan ja maan vastus on mahdollisimman pieni. Tällöin eläinten ja aluskasvillisuuden aikaansaama vastus on aina suurin. Siten sähköpaimen tunnistaa kuormituksessa (esimerkiksi korkeamman aluskasvillisuuden perusteella) ilmenneet muutokset, säätää toimintaansa ja pitää jännitteen hyvänä.

Lyijytön sähköpaimen

DeLaval uuden sukupolven sähköpaimenet ovat rakenteeltaan huippuluokkaa ja niiden valmistuksessa noudatetaan lyijyttömyyttä koskevia EU-määräyksiä. Sähköpaimenen kuori on parhaan suojauksen varmistamiseksi vahvaa polykarbonaattia.

1.9.2011 lähtien EN-aitausnormin 60335-2-76/AD mukaan voimassa on 5 joulen rajoitus

Normilla rajoitetaan vakiotyyppisen sähköpaimenen energiantuoton arvoksi enintään 5 joulea. Energian tuotoltaan yli 5 joulen sähköpaimen sallitaan ainoastaan, kun kyseessä on "älykäs", viivetoiminnolla varustettu sähköpaimen. Älykkäässä sähköpaimenessa on viiveaika ennen energian määrän lisäystä samalla kun se valvoo aitauksen tilannetta. Viivetoiminnolla varustettu älykäs sähköpaimen saa ylittää 5 joulen energiantuoton arvon enintään 15 jouleen saakka. Viivetoiminnolla varustetun älykkään sähköpaimenen kotelossa on oltava seuraava symboli:

 

Älykkäässä sähköpaimenessa on oltava ääneen ja näkyvään ilmaisuun perustuva hälytystoiminto.

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: