ProAgria -yhteistyö VMS -käyttöönotoissa

Täysi hyöty investoinnista

DeLaval on luonut yhteistyössä ProAgrian kanssa palvelukonseptin, jolla uuteen tekniikkaan investoinut asiakas autetaan alkuun ja varmistetaan sen oikea käyttöönotto ja hyödyntäminen.

Konsepti on ollut käytössä kohta vuoden ajan usealla tilalla ja kokemukset ovat hyvin myönteiset.  ProAgrian asiantuntijan tieto ja kokonaisosaaminen maidontuotannosta yhdistettynä DeLavalin tekniseen osaamiseen on otettu erittäin myönteisesti vastaan.

 

DelPro™ -ohjelma apuna päätöksenteossa

DeLaval on kehittänyt hyvin monipuolisen tuotannonohjausohjelmiston, millä koko navetan valtavaa tietomäärää lehmävasikan syntymästä aina sen viimeiseen lypsykauteen asti voidaan hallita ja analysoida. Selkeät raportit ja grafiikat auttavat tekemään oikeita johtopäätöksiä. DelPro™ –ohjelman avulla voi tietokoneen näytöllä nähdä päivän 
tilanteen ja pidemmän ajan kehityssuunnan niin koko karjan kuin yksittäisen eläimen osalta.

Kaksi palvelukonseptia

Uudessa palvelukonseptissa on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto kattaa lypsyrobotin käyttöönoton. ProAgrialla on erikoiskoulutettu asiantuntijajoukko, joka tuntee DeLavalin tuotannonohjausjärjestelmän ja lypsyrobotin ominaisuudet ja pystyy opastamaan tuottajaa niiden käytössä.

Asiantuntijan ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu kuukausia ennen käyttöönottoa, jolloin aloitetaan hyvissä ajoin valmistelemaan karjaa ja tilan väkeä tulevaa muutosta varten. Asiantuntijan ensimmäinen tilakäynti tapahtuu pari viikkoa ennen robotin käyttöönottoa. Silloin perehdytään tuotannonohjausjärjestelmään, laitetaan karjan tiedot järjestelmään ja valmistaudutaan varsinaiseen käyttöönottopäivään. Sen jälkeen tapahtuu varsinainen robotin käyttöönotto yhdessä DeLavalin henkilöiden kanssa. Noin kuukausi tämän jälkeen on seuranta- ja opastuskäynti, jossa perehdytään syvällisemmin tuotannonohjausohjelman hyödyntämiseen ja karjan tilanteeseen ja opastetaan soveltamaan toimivia käytänteitä alusta alkaen. Tähän mennessä tuottajalle on käyttökokemusten myötä syntynyt jo enemmän kysyttävääkin.

Toisessa vaihtoehdossa ykkösvaihtoehtoa voidaan täydentää puoli vuotta kestävällä seurantajaksolla. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tuotanto lähtee kehittymään oikeaan suuntaan. Asiakkaan kanssa sovitaan kaupanteon yhteydessä, kumman vaihtoehdon haluaa. Neuvontaa voi myös täydentää ProAgrian muilla palveluilla haluamassaan laajuudessa.

Luontevaa jatkoa

DeLavalilla ja ProAgrialla on hyvät kokemukset yhteistyöstä jo useamman vuoden ajalta. HerdNavigator™ – karjanhallintajärjestelmän käyttöönotto ja nelivaiheinen noin vuoden kestävä neuvonta- ja seurantaohjelma on toteutettu yhteistyössä ProAgrian kanssa.

 

Tämä yhteistyö DeLavalin kanssa vahvistaa ProAgrian roolia maitoyritysten asiantuntijapalveluiden tarjoajana ja eri toimijoiden aktiivisena yhteistyökumppanina toimialalla. Olemme osaltamme varmistamassa investoinnin tehokasta käyttöönottoa ja tuotannon nopeaa ylösajoa yrityksen talouden turvaamiseksi”, toteaa ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Juha Nuutila.

Yhteistyö ProAgrian kanssa auttaa asiakkaitamme perusteellisemmin hyödyntämään uusien laitteiden tekniikkaa tuotannon ohjauksessa ja lehmien lypsyssä. 
ProAgrian maidontuotannon osaaminen tuo lisäarvoa DeLavalin lypsyrobottien toimituksiin ja tämä uusi yhteistyömuoto on käytännössä jatkoa jo aikaisemminkin tekemällemme hyvälle yhteistyölle”, toteaa puolestaan DeLavalin toimitusjohtaja Jari Virrankoski.

Valmennamme seitsemän jo ennestään kokenutta asiantuntijaamme DeLavalin käyttöjärjestelmän hallintaan ja automaattilypsyn käyttöönottoprosessin johtamiseen. Nämä asiantuntijat ovat käytettävissä eri puolilla Suomea käyttöönotoissa ja he tekevät tiivistä yhteistyötä DeLavalin laiteasentajien ja huoltomiesten kanssa" kertoo ProAgria Keskusten Liiton palveluryhmäpäällikkö Henna Mero, joka on ollut rakentamassa käyttöönottopalvelua yhdessä DeLavalin ja ProAgria keskusten kanssa.

 

Koulutusvaihe on sujunut erittäin hyvin. Koulutettavat asiantuntijat ovat 
kokeneita maidontuotannon ammattilaisia ja hyvin motivoituneita tähän yhteistyöhön. 
Olemme jo päässeet käytännön toimiin useammallakin tilalla. 
Niistä saadut kokemukset ja asiakaspalautteet ovat olleet erittäin positiivisia. 
Varsinainen sertifiointi ensimmäisten asiantuntijoiden osalta tapahtuu tammi-helmikuun aikana”, kertoo puolestaan koulutuksesta vastaava DeLavalin teknisen tuen päällikkö Teijo Kärki.


Lisätiedot:

Oy DeLaval Ab, Toimitusjohtaja Jari Virrankoski, puhelin 0500 181 014

Oy DeLaval Ab, Teknisen tuen päällikkö Teijo Kärki, puhelin 0400 263 530

ProAgria Keskusten Liitto, Toimitusjohtaja Juha Nuutila, puhelin 0500 705 060

 

 

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: