Koulutus on avain onnistumiseen

DeLavalin huoltoteknikoita koulutetaan säännöllisesti. Uudet tuotteet ja järjestelmät on opittava, jotta huolto ja korjaaminen onnistuu.

Tuotekoulutuksissa tuotepäällikkö kouluttaa koneen lisäksi myös vasikanjuoton perusteista, vasikan fysiologiasta, juontiasennoista ja kuinka vasikka kehittyy yksimahaisesta maitovasikasta nelimahaiseksi märehtijäksi. Tämän koulutuksen varsinainen teema on 40FIT -vapaajuotto-ohjelma, jolla on todettu tutkimusten mukaan olevan huimia vaikutuksia vasikoiden kasvuun ja kehitykseen. Myös lypsylehmien ensituotoksia on saatu kasvatettua jopa 1 000kg verrattuna verrokkiryhmään (=rajoitetun juoton ohjelmalla kasvatetut vasikat).

S – niin kuin Smart!

Kun vasikanjuoton perusteet on sisäistetty, käydään läpi laitteen ominaisuudet ja mahdolliset lisävarusteet. S-kirjain laitteen nimen perässä tarkoittamaan älykästä (=Smart). S-mallit voidaan kytkeä suoraan internettiin verkkokaapelin avulla, jolloin niitä varten kehitettyjä pilvipalveluita (CalfCloud ja CalfApp) voidaan käyttää. Pilvipalvelun avulla vasikanjuottoautomaattia voidaan etänä seurata reaaliajassa vasikoiden ruokintatietoja, vastaanottaa hälytyksiä, muuttaa automaatin asetuksia ja ruokintataulukoita. Pilvipalvelua voi käyttää perinteisellä tietokoneella, tabletilla sekä älypuhelimella.

Koulutukseen kuuluun myös asennuksen suunnittelu ja toteutus sekä käyttöönotto ja ohjelmointi. Asennus on suunniteltava huolella, jotta arvokas laitekokonaisuus toimii kuten pitää ja vältytään myöhemmiltä ongelmilta. Automaatin sijoittaminen vasikkalaan: viemäröinti, vesipisteet ja tuttiasemien sijainti, tulee miettiä tarkkaan, jotta kokonaisuus toimii toivotusti ja se on helppo huoltaa ja puhdistaa. Myös maitoletkujen pituudella on merkitystä. Jos letkut ovat liian pitkiä, vasikka ei jaksa imeä maitoa automaatilta. Lisäksi on vaara että maito jäähtyy matkalla liikaa, mikä voi aiheuttaa ripuliongelmia vasikoille. Tutin oikea korkeus ja tuttikarsinan sijoittaminen ja alusta vaativat erityistä huomiota. Itse automaatti pitää sijoittaa lämpimään, mielellään pölysuojattuun tilaan, jotta sen puhtaanapito ja huolto on helpompaa, eikä ole jäätymisvaaraa.

Automaatti on lähes valmiiksi ohjelmoitu

Käyttöönotto on hyvin helppoa kun asennus on tehty oikein ja huolella. Automaatti on ohjelmoitu tehtaalla jo lähes valmiiksi. Muutamat asetukset on hyvä tarkistaa ennen eläinten rekisteröintiä ja ruokintasuunnitelman tekoa. Jos automaatti on varustettu automaattikalibroinnilla, niin sekoituskulhon yhteydessä oleva vaaka on taarattava ennen käyttöönottoa. Tämän jälkeen kalibroidaan käytettävät komponentit: maitopulveri, vesi, tuoremaito lisäaineet ja pesuaineen annostelu, vähän riippuen automaatin mallista. Kun kalibroinnit on tehty, huolehtii automaatti itse juomakomponenttien oikeasta määrästä ja suhteesta automaattisesti, ja kalibroi itseään jopa neljä kertaa päivässä (määrä on itse valittavissa).

LUE KOKO JUTTU Karjaviestistä 1.2018 s. 3

koulutus.jpg

Kuvassa kurssilaiset vasemmalta oikealle: kouluttaja Kyösti Halonen teknisestä tuesta, koulutettavat huoltoteknikot: Kimmo Komulainen, Juha Viitala, Hannu Meriläinen ja Vesa Hannula

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: