Lannan separointi on kuuma aihe - kannattavaa kasvavilla tiloilla

Lantaa on separoitu vuosikymmeniä, mutta vasta viime vuosina lannan separointi on noussut erittäin kuumaksi aiheeksi ja erityisesti kuivajakeen käyttö kuivikkeena kiinnostaa nyt niin tutkijoita kuin yrittäjiä. Tilakoon kasvu, kiinnostus entistä tarkempaan talouden hallintaan sekä ympäristönsuojelulliset tekijät ovat kaikki lannan separoinnin yleistymistä edesauttavia asioita.

Nestejae tarvitsee vähemmän levityspinta-alaa

Lannan separoinnista taloudellisesti kannattavaa tekee se, miten separoitu lanta käsitellään. Nestejakeen tilavuus alkuperäiseen raakalietteeseen verrattuna on noin 80 %. Koska nestejakeen typpi-fosfori suhde on yleensä typelle myönteisempi kuin raakalietteessä, nestejaetta voi ajaa fosforin puolesta määrällisesti enemmän.  Näin ollen nestejae tarvitsee huomattavasti vähemmän levityspinta-alaa verrattuna raakalietteeseen, jolloin kauemmille pelloille ei ole tarvetta levittää ja ajomatkat lyhenevät. Enemmän ja lähemmäs ja nopeammin levitettävää lantaa mahdollistavat nestejakeen nopeamman levittämisprosessin pellolle keväällä pahimpaan kiireaikaan. Se tekee karjalannasta entistä taloudellisemman lannoitteen.

Kuivajae kuivikkeeksi?

Kuivajae tarvitsee oman kiinteäpohjaisen katetun varastonsa, mutta kiinteä aines, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voi nitraattiasetuksen mukaan ajaa pellolle aumaan neljä viikkoa ennen levitystä. Kuivajakeen typpi-fosfori suhde on yleensä fosforille myönteisempi verrattuna raakalietteeseen, jolloin se kannattaa ajaa kauemmille fosforiköyhemmille pelloille. Kiinteän jakeen siirto pidempiä matkoja on edullisempaa ja se voidaan tehdä ennen kiiresesonkia. Kiinteän jakeen myyminen esimerkiksi kasvintuotantotiloille on myös lietettä helpompaa. Kuivajakeen käyttö kuivikkeena on myös mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta tällöin kuivikelannan kuiva-ainepitoisuuden tulee ehdottomasti olla yli 30 %. Parhaimmillaan lannan käyttö kuivikkeena voi olla niin taloudellisesti kuin utareterveyden kannalta erinomainen vaihtoehto, mutta sen hallinta vaatii tilalta hyvää osaamista ja järjestelmällisyyttä.

Uudet DeLaval DM30 ja DM35 lantaseparaattorit

DeLavalin uudet huipputason ruuviseparaattorit DM30 ja DM35 ammattikäyttöön tuottavat kuivajaetta, jonka kuiva-ainepitoisuus saadaan helposti ja kannattavasti separaattorimallista riippuen joko enintään 30 % (DM30) tai 35 % (DM35) tasoon. DeLaval DM30 ja DM35 lantaseparaattoreissa separointitulosta on helppo säätää käytön yhteydessä. Vankasti tuettu ja kestävällä kovalla pinnoitteella pinnoitettu ruuvi ja pienellä toleranssilla ruuvin suhteen valmistettu ja hieman elämään pääsevä eli kelluva ja siten pidempään kestävä laadukas rumpusihti ovat separaattorin tärkeimmät osat. Korkealaatuinen planeettavaihteisto tirplahuulitiivisteillä on kestävä ja pitkäikäinen voimansiirtokokonaisuus.

Separaattorin suositellaan asennettavan noin kolmen metrin korkeuteen telineelle tai tasolle, josta kuivajae pääsee putoamaan kasaan separaattorin alle. Nestejae jatkaa separaattorilta painovoiman avulla matkaa nestesäiliöön. Meillä on tarjota myös täydellinen separointiasemakokonaisuus, johon sisältyy syöttöpumppu ja lietesekoitin ohjausjärjestelmineen.

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: