Hogyan elemezhető a reprodukciós teljesítmény a DelPro™ FarmManager segítségével?

1. RÉSZ – VEMHESSÉGI ÉS TERMÉKENYÍTÉSI ARÁNY

A reprodukciós teljesítmény egy tejelő tehenészet jövedelmezősége tekintetében alapvető fontossággal bír, és ezért ez olyan terület, amelyet Önnek gazdálkodóként, állatorvosként vagy tanácsadóként folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A DelPro™ FarmManager kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI) jelenít meg annak érdekében, hogy a gazdaság reprodukciós teljesítménye nyomon követhető legyen.

Alapvető célunk, hogy a tenyésztési adatokat úgy rendszerezzük, hogy Ön megbízható KPI adatok alapján tudjon a reprodukciós munkát érintő döntéseket meghozni, képes legyen megtalálni tenyésztési munka sikerét esetlegesen hátráltató tényezőket, miáltal növelhető lesz a vemhesülési hatékonyság. Az Állatok/Állománystatisztika/Tenyésztési összegzés menün belül megjelenítünk termékenyítési és vemhességi rátákat (hatékonysági mutatókat), valamint a vemhesülési arányt különböző tenyésztési tényezők szerint (tenyésztési eredményesség). Ebben, az 1. részben a vemhesülési és termékenyítési arányok elemzésére koncentrálunk.

Vemhességi és termékenyítési arány

Mind a vemhességi arány (jobb oldal), mind pedig a termékenyítési arány (bal oldal) 3-hetes intervallumokban jelenik meg a táblázatban, és a Vemhességi arány nézet kiválasztásával hívható elő. A kezdődátum és a záródátum az első két oszlopban, bal oldalon látható, és az időszak a két dátum közötti napokat jelenti. Ehhez a kalkulációhoz a DelPro FarmManager egy nagyon specifikus mintát vesz, amely az „olyan egyedek, melyeknél fennáll a vemhesülés valószínűsége” leírással jellemezhető, és ezért némely szaktanácsadó ezt a számítást Vemhességi vagy inszeminációs valószínűségként aposztrofálja. Ez a mérőszám úgy írható le, mint a legjobb mutató, amely egy tejelőtehén-állomány reprodukciós hatékonyságát visszamenőleg és folyamatában is képes kiértékelni. A mérőszám úgy állapítja meg a „sebességet”, hogy az arányszámokat minden egyes feltüntetett 3-hetes ciklusra számolja.

Alkalmas tehenek

Az egyes arányszámok kiszámításához a DelPro FarmManager a termékenyítésre alkalmas (termékenyítésre kész) és termékenyített vagy az időszakon belül vemhesült tehenek számát veszi alapul, és ezt osztja a termékenyítésre alkalmas tehenek számával (ugyanazon időszakra vonatkozóan).

A termékenyítési arány korábban Ivarzásészlelési arányként volt ismert, mivel az ide besorolt teheneket ivarzónak tekintették, és következésképpen termékenyítették. Mindazonáltal az ütemezett mesterséges termékenyítési (ivarzás-szinkronizálás)(TAI) protokollok elterjedése következtében, a listában lévő tehenek termékenyítése természetes ivarzás kifejeződés, ivarzásészlelő eszközök alkalmazása vagy a TAI protokoll eredményeképpen is történhet. Emiatt egy kizárólagos (termékenyítés nélküli) ivarzási esemény - bár ritkán fordul elő - itt nem kerül be a számításba.

Fontos megérteni az „alkalmasság” kritériumait. Ahhoz, hogy mindkét arányszám tekintetében „alkalmas” legyen egy tehén, azt várjuk el, hogy

  • A tehén legalább az első laktációjában legyen (üszők ebben a számításban nem szerepelnek)
  • A tehén túl legyen az önkéntes várakozási időszakon (VWP), amelyet a DelPro FarmManager - Gazdaságra vonatkozó beállítások (reprodukciós beállítások) helyen, az „Első termékenyítés tehenek” elemnél kell megadni (alapértelmezett érték: 50). Más szavakkal kifejezve, a gazdaság irányítása szempontjából fontos a tehén meghatározása a vemhessé válás érdekében. A DelPro FarmManager le fog vonni 10 napot VWP időszakból, lehetővé téve ezzel olyan tehenek bevonását, akik a követelményeknek a ciklus közepén tesznek csak eleget.
  • A tehén üres vagy termékenyített legyen (értsd: nem vemhes) a ciklus kezdetén. Ez azt jelenti, hogy a tehén áteshetett korábbi, ismert eredmény nélkül zárult inszemináción, vagy sohasem volt termékenyítve, vagy nincs megerősítve egy korábbi termékenyítés eredménye.
  • A tehén jelenleg aktív státuszban legyen a rendszerben. Más szavakkal: ne legyen selejtezett (elhullott) státuszban a ciklus kezdetén, illetve ne legyen „selejtezésre jelölt” státuszban jövőbeni dátummal.

Az alkalmasság nem jelenti azt, hogy a tehén ténylegesen aktív ciklust mutat, vagy hogy a várható ivarzási dátum figyelembe vehető a besorolás szempontjából. Ne hagyja figyelmen kívül, hogy a mérőszám szándékoltan tartalmazza az ütemezett mesterséges termékenyítéses (TAI) (ivarzás-szinkronizációs) teheneket is. Ezen túlmenően az alkalmas tehenek összesített száma nem egyenlő az állományban üresen álló tehenek számával, és csak egy specifikus mintapopulációt képvisel. Ugyanígy a termékenyített és vemhes tehenek száma az egyes ciklusokban nem jelenti az ilyen események összesített számát az adott időszakra vonatkozóan, mert ez csak az alkalmas teheneket veszi figyelembe.

Azok a tehenek, amelyek vetélésen esnek át, azonnal „alkalmas” státuszba kerülnek a következő ciklusban (az időszak kezdődátumával). Bár előfordulhat, hogy némely tehén nincs megfelelő állapotban egy vetélést követően, az általunk tapasztalt vetélések zöme röviddel a termékenyülést követően történik, és úgy is veszik észre, hogy a korábban vemhesnek nyilvánított tehén visszaivarzik (korai embrionális elhalás). A termékenyítési és a vemhességi arány ösztönzi a tenyésztőt arra, hogy az adott tehén mielőbbi újravemhesülését elősegítse. A késői vetélésekre vonatkozóan, amelyeknél a tehén már elkezdett egy új laktációt, a választott várakozási időszak (VWP) szabályai vonatkoznak.

Összefoglalva:

Az alkalmas tehenek specifikusan meghatározott populációjára vonatkozóan a gazdaság hatékonyságát olyan szempontból mérjük, hogy minden 3-hetes időintervallumban mennyi arra alkalmas tehén termékenyítése és vemhesülése történik meg. Azzal a feltételezéssel élünk, hogy egy átlagos, egészséges tehénnek mutatnia kell a vemhesülés lehetőségét egy adott 3-hetes időintervallumban.

A vemhességi arány a termékenyítési és a termékenyülési arány eredménye, ezért ez utóbbi kettő mutatószám javításával mindenképp javítható a vemhességi arány is. Mindazonáltal igen ritkán fordul elő, hogy mindkét mérőszám egyszerre mutasson javulást. Ezért egy jó termékenyítési arány fenntartása elfogadható vemhesülési aránnyal párosítva a legkívánatosabb stratégia. Az mindenképp leszögezhető, hogy annak az esélye, hogy egy tehén termékenyítés nélkül vemhes lesz, egyenlő a nullával. A másik oldalról viszont kockázatos kizárólag a vemhesülési arányra (a termékenyítés eredményességére) koncentrálni anélkül, hogy figyelmet fordítanánk a termékenyítési arányra (hatékonyságra), mivel a gazdaságok gyakran oda jutnak, hogy kevesebb tehenet próbálnak termékenyíteni, hogy a vemhesülési arányt növeljék, de ez a vemhes egyedek számának tervezettől elmaradó szintjével jár.

Figyelem! Az itt leírt elemzések a DelPro FarmManager 5.5 alapjául szolgálnak. Ahogy továbbfejlesztjük a platformot, elképzelhető, hogy az itt leírtak tekintetében eltéréseket fog tapasztalni a korábbi verziókkal összevetve.

 

 

 

 

Lépjen kapcsolatba márkaképviseletével

DeLaval Kft.