Hogyan elemezhető a tenyésztési munka sikeressége a DelPro™ FarmManager segítségével

2. RÉSZ - VEMHESÜLÉSI ARÁNY

A reprodukciós teljesítmény egy tejelő tehenészet jövedelmezősége tekintetében alapvető fontossággal bír, és ezért ez olyan terület, amelyet minden gazdálkodónak, állatorvosnak vagy szaktanácsadónak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A DelPro™ FarmManager kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI) jelenít meg annak érdekében, hogy a gazdaság reprodukciós teljesítménye nyomon követhető legyen.

Alapvető célunk, hogy a tenyésztési adatokat úgy rendszerezzük, hogy megbízható KPI adatok alapján tudja a felhasználó a reprodukciós munkát érintő döntéseket meghozni, képes legyen megtalálni a tenyésztési munka sikerét esetlegesen hátráltató tényezőket, miáltal növelhető lesz a vemhesülési hatékonyság. Az Állatok/Állománystatisztika/Tenyésztési összegzés menün belül megjelenítünk termékenyítési és vemhességi rátákat (hatékonysági mutatókat), valamint a vemhesülési arányt különböző tenyésztési tényezők szerint (tenyésztési eredményesség). Ebben, a 2. részben a vemhesülési arányok elemzésére koncentrálunk.

Vemhesülési arány

A Tenyésztési Összegzésben feltüntetett kiértékelések a különböző termékenyítési tényezők sikerességére összpontosítanak, és általában vemhesülési arányként (CR%) vagy vemhesülésenkénti termékenyítésszámként ismertek. Ezekben a specifikus esetekben (Termékenyítések száma menü) az elemzés külön tünteti fel a teheneket (legalább egy laktációval) és az üszőket (0 laktációval), a legördülő menüben lévő kiválasztott nézettől függően. Egy termékenyítés sikere több tényezőtől függ, és gyakran ezen tényezők kombinációjának eredményeként jelentkezik. A DelPro FarmManager programban a termékenyítés sikerességét befolyásoló legáltalánosabb tényezőket jelenítjük meg.

Egy kiválasztott dátumtartományra vonatkozóan a DelPro FarmManager a vemhesülési arány (CR%) meghatározásához számításba veszi a tenyésztésben lévő egyedek számát (a táblázat Összes egyedszám oszlopa), a vemhesülések számát (Vemhes egyedszám), a megerősített sikertelenségeket (Üresen maradt egyedszám) és az ismert eredmény nélküli termékenyítések számát (Egyéb egyedszám). A CR% számítási képlete: a megvalósult vemhességek száma osztva az adott időszakban történt összes termékenyítés az Egyéb egyedszámmal csökkentett számával. Ezen kívül van egy oszlop, amely azoknak a vemhes teheneknek a számát tünteti fel soronként, amelyek később elvetéltek (Vetélési egyedszám). 

A táblázat utolsó előtti oszlopában megjelenik az Összes (%) érték is, amely az egyes tényezősorok által képviselt összesített termékenyítésszám részarányát mutatja. A táblázat utolsó oszlopa az egy vemhesülésre jutó termékenyítések számát mutatja.

A sikerességi arány egy tehén termékenyülésének sikerességi mutatója. A DelPro FarmManager öt olyan tényezőt értékel, amelyek a vemhesülési arány (CR%) javító célú elemzésére használhatók.

Vemhesülési arány ivarzási időközök szerint

Itt csak olyan tehenek szerepelnek, amelyek legalább kettő termékenyítésen estek át. A tehenek a legutóbbi és az azt megelőző termékenyítés közötti időszak hossza szerint kerülnek rendezésre. Az időközök az előző termékenyítéstől számított 5-17 nap, 18-25 nap, 26-35 nap, 36-60 nap és az utolsó sorban az összesített érték található. Várhatóan a tehenek többsége és a legmagasabb eredményességi mutató a normál ciklusidőköz (18-25 nap) tartományában található. Mindazonáltal bizonyos ütemezett mesterséges termékenyítési (ivarzás-szinkronizáció) (TAI) beavatkozások ettől eltérő ciklusidőközökben is eredményezhetnek egyedszámot. Ha TAI nem került alkalmazásra, akkor a hosszabb ciklusidőközök aggodalomra adhatnak okot, mivel kimaradó ivarzásra vagy korai embrióelhalás következtében előálló abnormális ciklusra utalhatnak, különösen, ha a CR% szintén alacsony. A túl rövid ciklusidőközök felülreprezentáltsága sem kívánatos, mivel az ezekhez kapcsolódó eredményességi ráta gyakran alacsony, és az ivarzásészlelés pontatlanságára utalhat. A táblázat 1 laktációs és 2+ laktációs tehenek szerinti felosztásban jelenik meg.

Vemhesülési arány ivarzási jel szerint

Ez a számítás a „felhasználó által definiált” termékenyítési okokat használja hibakeresési tényezőként. Ezért javasoljuk hangsúlyozottan, hogy a DelPro FarmManager szoftverbe valódi jelentéstartalommal bíró termékenyítési okokat vezessen fel. Az Eszközök/Testreszabás/Tételek keresése/Ivarzásészlelési típusok menüelem lehetőséget biztosít a termékenyítés indokaként saját indokok definiálására. Óvakodjon attól, hogy túl sok okot (részletes definíciók) jelöljön meg, mivel az egyes egyedi tényezőkhöz tartozó mintavételi egyedszám így túl alacsonnyá válhat. 50-nél kevesebb termékenyítés esetén nem lehet jelentéstartalommal bíró következtetést levonni. Ha egy új termékenyítés felvétele esetén nem kerül meghatározásra ivarzási jel (ok), akkor a feljegyzés „Egyéb” besorolást kap. Ez egy jó alkalom a különböző ütemezett termékenyítési (TAI) protokollok eredményének kiértékelésére, de ne alkalmazza ezt a kódot más, olyan tényezők megjelenítésére, amelyek már a DelPro FarmManager részét képezik, így például inszeminátorhoz vagy apaállathoz köthető eredményességi mutatók – csak olvasson tovább.

Vemhesülési arány apaállatonként

A tehenekre vonatkozó ezen adatok rendezéséhez a DelPro FarmManager által nyilvántartott, és a termékenyítéshez használt különböző apaállatok szolgálnak alapul. Javasoljuk, hogy az apaállatok neve mellett a bikakódot is jegyezzék fel, valamint az is jelezzék a spermanyilvántartásban, hogy a sperma szexált vagy sem. A bikák egyedi teljesítményét egy adott dátumtartományra vonatkozóan hasonlíthatja össze. Ne felejtse el, hogy előfordulhat, hogy bizonyos bikákat hosszú ideig (évekig) eltérő évszakokban használtak, ami elfedheti a valódi bikafertilitást, Ön pedig hasonló és jelentékeny mintaméreteket kíván összehasonlítani. Például, ha éppen csak átállt egy új bikára, akkor ügyeljen arra, hogy a bika mögött legyen egy elfogadható termékenyítésszám, mielőtt a bika termékenységét összevetné a korábban alkalmazott bikáéval. Arról se feledkezzen meg, hogy különböző tenyésztési okok vagy ivarzási jelek és tehéncsoportok és egyebek elfedhetik a bika eredményességét. 

Vemhesülési arány a termékenyítések száma szerint 

Közismert, hogy a tehenek termékenyülési valószínűsége függ a laktációs állapotuktól, vagyis attól, hogy mennyi ideje tejelnek. Itt az 1. termékenyítés eredményességét a másodikkal, a harmadikkal, a negyedikkel valamint az ötödik és az azt követő termékenyítések összevont eredményével összevetve mutatjuk be. A reproduktív programtól függően, a szárazonálló tehenek és az előkészítési időszak kezelésétől függően az első termékenyítés lehet a legeredményesebb, vagyis ez mutathatja a legalacsonyabb vemhesülési arányszámot (CR%). Ennek megértése az első termékenyítés végrehajtásakor nagy fontossággal bír. Vegye figyelembe, hogy azok a tehenek, amelyek 5+ termékenyítésen esnek át, nem véletlenül kerültek ebbe a csoportba, így ne lepődjünk meg azon, ha az eredményeik nem jók.

Vemhesülési arány inszeminátoronként 

Az emberi tényező és az inszeminációs technika is hatással van az eredményességi rátára. Ha mesterséges termékenyítést végzőket hasonlítunk össze, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy lehetnek helyettesítő inszeminátorok is, akik ez okból kisebb gyakorlattal rendelkeznek. Egy inszeminátor tevékenysége kapcsolódhat egy bizonyos tenyésztési okhoz (csak ütemezett termékenyítés, TAI), vagy lehetnek olyan inszeminátorok, akik a zsúfolt napokon segítenek be, vagy tehenek egy bizonyos csoportjával foglalkoznak (problémás tehenekkel, akikkel a fő inszeminátor nem akar már többet vesződni). Tehát ne értékelje szigorúan egy szerény eredményt mutató inszeminátor tevékenységét anélkül, hogy ne vizsgálná meg ennek a lehetséges okait.

Figyelem! Az itt leírt elemzések a DelPro FarmManager 5.5 alapjául szolgálnak. Ahogy továbbfejlesztjük a platformot, elképzelhető, hogy az itt leírtak tekintetében eltéréseket fog tapasztalni a korábbi verziókkal összevetve. 

 

Lépjen kapcsolatba márkaképviseletével

DeLaval Kft.