Nagyobb jövedelmezőség érhető el, ha tovább élnek a tehenek?

Az élettartam már egy ideje népszerű kifejezés, már olyan régóta, hogy talán egy kicsit már el is homályosodott a szó valódi jelentése. A tehenek hosszabb ideig történő rendszerben tartása az egyszerűbb feladat: egyszerűen nem selejtezzük le őket. Viszont egészséges, produktív és – ami talán a legfontosabb – jövedelmezően termelő tehenek lehető leghosszabb ideig állományban tartása – nos, ez már egy kicsit összetettebb.

Időről időre olyan tanulmányok, mint a Ranasinghe és mások (2010) kimutatták, hogy tehenek egy bizonyos hányada nem ivarzik, vagy „csendes ivarzó”. Bármi is legyen ennek az oka, a tény tény marad: egy tehénnek ahhoz, hogy az állományban maradhasson, vemhesülnie kell, és manapság túl sok tehént kényszerülnek eltávolítani az állományból „termékenységi problémák” miatt.

A teheneket nem azért kényszerülünk eltávolítani, mert „termékenységi problémáik” vannak, hanem azért, mert mi nem tudjuk kézben tartani megfelelően a szaporítási feladatokat. Az eredményes szaporítás azon múlik, hogy a megfelelő tehenek a megfelelő időben kerüljenek termékenyítésre. Tartózkodjon Ön akár az istállóban, vagy legyen távol, alapvető fontossággal bír, hogy be tudja azonosítani azokat a teheneket, amelyeknek vemhesnek kellene lenniük, de mégsem azok.

Ha azt tűzzük ki célul, hogy csökkentsük a „problémák” miatt selejtezésre kerülő tehenek számát, akkor logikusnak tűnik elsőként arra kérdésre válaszolni, hogy mely tehenekre fókuszáljunk, és mikor?

1. ábra: DelPro állományreprodukciós megoszlás – a tehenek a különböző reprodukciós stádiumuk szerint 

Ennek megtalálását segíti, hogy a tehenek reprodukciós stádiumuk szerint eltérő színekkel vannak jelölve. Megszüntetve a jelölést az állományreprodukciós megoszlási grafikon (1. ábra) jelölőnégyzeteiben, egyszerűen eltávolíthatja a figyelmet nem igénylő teheneket. A szárazonálló, vemhes, termékenyített, frissfejős tehenek, illetve a szándékosan tenyésztésből kizárt (selejt) tehenek ily módon kizárhatók, és csak azok a tehenek maradnak, amelyek termékenyíthetők (piros ▲-gel jelölve).

Mivel a vemhesség az az ismérv, ami alapján a tehenek kikerülhetnek a fókuszcsoportból, fontos ismernünk az egyedek reprodukciós státuszát. Egy tehén vemhesült, vagy egy negatív vemhességellenőrzést követően visszaigazoltan termékenyíthető, így visszakerül a fókuszcsoportba. A DelPro FarmManager és a DelPro Companion segítségével elérhetők az alapértelmezett reprodukciós figyelemfelhívó kimutatások, így például a „Termékenyítés esedékes” jelentés, amely azokat a teheneket hivatott listázni, amelyeknek vemhesülniük kellene. A DelPro az állatorvosi vizitekre történő felkészülést is képes automatizálni, így minden tehén, amelynél vemhességellenőrzés esedékes, vagy amelyek túl régóta üres állapotban vannak, a megfelelő időben hozzárendelésre kerülnek az adott a vizithez, de erről a témáról még később szót ejtünk.

Tehát mi a teendő az üresen álló, termékenyítendő tehenekkel? Magától értetődő, hogy az a cél, hogy ezek az egyedek termékenyítésre kerüljenek, méghozzá a megfelelő időben. Bizonyos célok felállítása segítség lehet: például, hogy legyen lehetőség minden tehenet termékenyíteni 21 nappal az önkéntes várakozási idő leteltét követően. Ez azt jelenti, hogy tehenek egy nagyon egyértelmű fókuszcsoportjával rendelkezünk, amelyben észlelnünk kellene ivarzást, akár manuális észlelés által, vagy a viselkedés (2. ábra) vagy a tejprogeszteron-szint (3. ábra) elemzésével, szem előtt tartva, hogy csupán észlelés útján megtalálni a „csendesen ivarzó” egyedeket nagy kihívás.

2. ábra: DelPro aktivitásmérés-alapú ivarzásészlelés

3. ábra: DelPro Herd Navigator által mért progeszteronszint

Még intenzív ivarzásészlelés és az önkéntes várakozási időszak eltelte után 21 nappal sem termékenyített tehenek szoros megfigyelése ellenére is lesznek olyan állatok, amelyek nem kerülnek termékenyítésre. Ezek esetlegesen nem-ivarzó egyedek, vagy egyéb szaporodásbiológiai vagy egészségügyi rendellenességük van. Pontosan ezek azok a tehenek, amelyeket azonosítani szeretnénk. Ezek a nem-funkcionális tehenek hamarosan azok közé kerülhetnek, amelyek „termékenységi problémák” miatt kikerülnek az állományból. Számunkra adott a lehetőség, hogy ezeket a teheneket ismét ivarzóvá tegyük, és ezzel megelőzzük, hogy az említett okból kikerüljenek az állományból.

Az a mód, ahogy a DelPro kimutatások működnek, láthatóvá teszi egy listában azokat a teheneket, amelyek a felhasználó által beállított tenyésztési cél után is üresen maradtak. Ezeket a kimutatásokat a felhasználó egyedivé alakítható Standard Műveleti Eljárásaival (SOP) kiegészítve, a kimutatás nem csupán a tehenekről nyújt tájékoztatást, hanem a felhasználó által végrehajtani kívánt tevékenység folyamatáról is. Ugyanazok, a kimutatások mögött működő szűrők használhatók a tehenek automatikus berendelésére a következő állatorvosi vizitre, így a figyelmet igénylő tehenek a megfelelő időben automatikusan az állatorvos látókörébe kerülnek. Az állatorvosi vizit megállapítása lehet az, hogy a tehén egészséges, és csak egy kicsit több időre van szüksége, vagy az, hogy egyéb állatorvosi beavatkozás szükséges. Az egészségi állapotot és az ütemezett termékenyítést (TAI) segítő specifikus modulok nyomon követnek minden, az állatorvos által javasolt műveletet vagy előírt kezelést, így a felhasználó a figyelem középpontjában tarthatja ezeket a teheneket, megelőzve, hogy idő előtt kikerüljenek az állományból „termékenységi problémák” miatt.

Az élettartam nem csak arról szól, hogy tovább tartjuk termelésben a teheneket, hanem arról is, hogy megnyújtjuk az állományt alkotó tehenek produktív élettartamát azáltal, hogy a megfelelő tehenekre koncentrálunk, és következetes intézkedéseket teszünk a megfelelő időben. Ez remélhetőleg több lehetőséget teremt arra, hogy ezeket a teheneket termékenyíthessük, növeljük a vemhességek számát, és következésképpen csökkentsük a selejtezéseket. Ha megfelelően használják, a DelPro segít abban, hogy mindez könnyebben megvalósulhasson.

Ranasinghe, R. M., T. Nakao, K. Yamada és K. Koike. 2010. A tünetmentes ovuláció megállapítása lépésaktivitás és tejprogeszteron-koncentráció alapján pihenőboxos kötetlen tartásban lévő Holstein teheneknél. Szaporodásbiológia 73:942–949

 

 

 

Lépjen kapcsolatba márkaképviseletével

DeLaval Kft.