Adatvédelem

Ez a nyilatkozat leírja, hogy a DeLaval mikor, hogyan és milyen célra dolgozza fel (pl. gyűjti, hozza létre, tárolja, használja és fedi fel) azokat az adatokat, amelyek a DeLaval.com és társult honlapjaival (a továbbiakban együttesen a honlapok) kapcsolatban Önre vonatkoznak.

A DeLaval.hu Sütik nyilatkozatában arról tájékozódhat, hogy a honlapokkal kapcsolatban mikor, hogy és milyen célra használnak sütiket.

Adatkategóriák

A honlapokkal kapcsolatban a DeLaval a következő, Önre vonatkozó adatkategóriákat dolgozhatja fel:

(a)                Az eszközre és a böngészőre vonatkozó adatok, amikkel Ön a honlapokra belépett (pl. IP-cím, süti azonosítók, az eszköz és a böngésző típusa), illetve az ön böngészési tevékenységére vonatkozó adatok (pl. mely oldalakat keresi fel).

(b)                Az Ön által önkéntesen megadott adatok, amikor hírlevélre, kampányokra iratkozik fel, kapcsolatfelvételi vagy más webes űrlapokon keresztül üzeneteket küld a honlapokon.

Az adatfeldolgozás célja

A honlapokkal kapcsolatban a DeLaval által gyűjtött vagy előállított, Önre vonatkozó adatok felhasználhatók a honlapok adminisztrálásához és működtetéséhez, a honlapok használatának figyeléséhez és elemzéséhez, a honlapok funkcionalitásának és tartalmának optimalizálásához és a honlapok további fejlesztéséhez.  A honlapon a webes űrlapokon Ön által megadott adatokat arra a célra fogják feldolgozni, amit az adott űrlapnál megjelöltek (pl. hogy önt regisztrálják egy adott kampányhoz vagy hogy hírlevelet küldjenek Önnek).

A „Harmadik fél szolgáltatásai” c. részben lent leírjuk, hogy harmadik fél hogyan és milyen célra dolgozhatja fel a honlappal kapcsolatos, Önre vonatkozó adatokat.

Átvevők

A DeLaval által a honlapokkal kapcsolatban gyűjtött és létrehozott adatokat a fent leírt célokra lehet felfedni a DeLaval Group bármely egysége számára, illetve általuk lehet feldolgozni (DeLaval Holding AB és a DeLaval Holding AB által közvetlenül vagy közvetve irányított egységek). Továbbá, a DeLaval a fent leírt célokra szolgáltatókat is felkérhet, hogy a DeLaval nevében egyes tevékenységeket végrehajtsanak (pl. adattárolás). Az ilyen szolgáltatók ilyen célra hozzáférhetnek az adatokhoz, és ebben az esetben a DeLaval intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a szolgáltató megvédje az adatokat, és más célra azokat ne használja fel. Kérjük, keresse fel a DeLavalt a ’További információk’ c. részben leírt módon, ha szeretné megtudni, hogy férnek-e hozzá szolgáltatók, illetve mely szolgáltatók férnek hozzá az Önre vonatkozó adatokhoz, amit a DeLaval gyűjtött vagy hozott létre, illetve milyen célokra férnek hozzá az ilyen szolgáltatók.

A fentiekben leírtak kivételével, az DeLaval által a honlappal kapcsolatban gyűjtött és létrehozott adatokat csak összesített/anonimizált formában osztják majd meg (az egyének, jogi személyek és gazdaságok, stb. nevét eltávolítják, és anonim vagy fiktív azonosítóval látják el).

A „Harmadik fél szolgáltatásai” c. részben lent leírjuk, hogy harmadik fél hogyan és milyen célra dolgozhatja fel a honlappal kapcsolatos, Önre vonatkozó adatokat.

Beleegyezés és jogi alap

Amikor a honlap űrlapján keresztül adatokat nyújt be, Ön hozzájárul az ilyen adatoknak az űrlappal kapcsolatban meghatározott célokra történő felhasználásához. Ha az Önre vonatkozó adatot úgy használják, hogy a DeLaval nem kérte ki az Ön beleegyezését, az adatfeldolgozásnak az a jogalapja, hogy a feldolgozás legitim érdekek (a fent részletezett okok) miatt szükséges a DeLaval számára, és amiről a DeLaval az érdekek egyensúlya alapján úgy döntött, hogy azt nem írják felül az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai. Az Önre vonatkozó adatok bizonyos feldolgozása törvényi előírások teljesítése miatt is szükséges lehet.

Adatmegőrzés és biztonság

A DeLaval által a honlapokkal kapcsolatban gyűjtött és létrehozott, Önre vonatkozó adatokat csak addig őrzik meg, amíg az észszerűen szükséges a fent felsorolt célokra történő feldolgozáshoz. A DeLaval (illetve értelemszerűen szolgáltatói) fizikai, technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosított, hogy az adatok feldolgozásával és természetével létrejött kockázatnak megfelelő szintű biztonságot megteremtse. Az ilyen intézkedéseket a következők miatt foganatosítják: (a) hogy az adatokhoz csak meghatalmazott dolgozók férjenek hozzá; (b) hogy más ne kapjon meghatalmazást az adatokhoz való hozzáféréshez mint az, akinek ez szükséges; (c) hogy az ilyen meghatalmazott dolgozókra a megfelelő kötelezettségek vonatkozzanak, hogy az adatok bizalmasak maradjanak; és (d) hogy az adatokat megvédjék a jogosulatlan nyilvánosságtól, hozzáféréstől, véletlen és jogtalan megsemmisítéstől, elvesztéstől és megváltoztatástól.

A honlapokkal kapcsolatban a DeLaval által gyűjtött és létrehozott, Önre vonatkozó adatokat első sorban az Európai Unióban tárolják, de a fenti célokból és megszorításokkal átadhatók bármilyen helyszínnek, ahol Ön a honlapra belép, ahol a DeLaval Groupnak telephelye van, és ahol a DeLaval szolgáltatói működést folytatnak. Ha az Ön által két szolgáltatásokhoz szükséges eseteken kívül továbbítanak adatot az Európai Unióból, vagy más, olyan országból vagy területről, ahol az EU Bizottsága szerinti megfelelő szintű védelmét biztosítják a személyes adatoknak, olyan országba vagy területre, amely nem biztosít ilyen szintű védelmet, a DeLaval megfelelő mértékű kiegészítő biztosítékokat alkalmaz annak érdekében, hogy az adatoknak elegendő mértékű védelmet nyújtson (pl. az „Általános szerződési feltételek az EU Bizottság 2010/87/EU sz. 2010. február 5-i Határozatának Mellékletében).[AN1]  Ha szeretné tudni, mely országokba és területekre továbbítanak adatokat, és mely biztosítékokat alkalmazzák ilyen esetben, keresse fel a DeLavalt a lenti, ’További információk’ c. részben leírt módon.

Harmadik felek szolgáltatásai

A harmadik felek lent leírt szolgáltatásait a honlappal kapcsolatban arra használják fel, hogy statisztikát gyűjtsenek, és célzott hirdetéseket nyújtsanak. Az egyes szolgáltatók gyűjthetnek Önre vonatkozó adatokat abból a célból, hogy a DeLavalnak a szolgáltatást nyújthassák. A DeLaval a statisztikákhoz azonban csak összesített formában fér hozzá.

A célzott hirdetésekre az AdRoll-t (https://www.adroll.com) veszik igénybe. Az AdRoll sütikkel, követő pixelekkel és hasonló technológiákkal figyeli a látogatók viselkedését. Az információt az AdRoll Advertising Limited dolgozza fel, hogy aztán Önnek releváns reklámokat nyújthasson. Az AdRoll Adatvédelmi nyilatkozata (https://www.adroll.com/about/privacy) leírja, hogy az AdRoll Advertising Limited hogyan és milyen célokra dolgozhat fel Önre vonatkozó adatokat. Ha szeretne lemondani az AdRoll célzott hirdetéseiről, kattintson az AdRoll hirdetéseinek sarkában általában megjelenő kék ikonra, vagy ide. A célzott hirdetésekről az ’opt out’ eszközzel is lemondhat, itt: Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/), Digital Advertising Alliance' (http://www.aboutads.info/choices/) vagy Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).

A Google Analytics (http://www.google.com/analytics) segítségével elemezhető, hogy a látogatók miként használják a honlapokat. A Google Analytics sütik segítségével figyeli a látogatók viselkedését. Az információból a Google Inc. készít statisztikai jelentéseket a honlapok számára az ottani aktivitásról, és ilyen jelentéseket küld a DeLaval számára (amelyeket a DeLaval az alább leírt célokra használ fel). Az AdRoll Adatvédelmi nyilatkozata (https://www.adroll.com/about/privacy) leírja, hogy az AdRoll Advertising Limited hogyan és milyen célokra dolgozhat fel Önre vonatkozó adatokat. Ha szeretne lemondani a Google Analytics szolgáltatásáról, azt a Google Analytics opt-out oldalán teheti meg (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a kiegészítőt a böngészőjébe.

A Facebook konverziót követő pixel szolgáltatásával figyelik a Facebook hirdetések hatását. A Facebook Inc. sütik, követő pixelek és hasonló technológiák segítségével követi a látogatók tevékenységét, miután egy Facebook hirdetésre kattintva átirányították őket egy honlapra. Az információból a Facebook Inc. készít statisztikai jelentéseket a Facebook hirdetések hatásáról, és ilyen jelentéseket küld a DeLaval számára (amelyeket a DeLaval az alább leírt célokra használ fel). A Facebook adatkezelési szabályzata (https://www.facebook.com/about/privacy/) leírja, hogy Facebook Inc. hogyan és milyen célokra dolgozhat fel Önre vonatkozó adatokat. A konverziót követő pixel szolgáltatásról a Facebook https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ oldalán mondhat le, az ottani utasítások alapján.

A Crazy Egg (https://www.crazyegg.com) arról gyűjt információt, hogy a látogatók miként lépnek kapcsolatba a honlappal. A Crazy Egg adatokat gyűjt az eszközről és a böngészőről, amivel Ön a honlapra belép. Az információból a Crazy Egg Inc. készít jelentéseket a honlapok látogatóinak kollektív viselkedéséről, és erről jelentést küld a DeLaval számára (amelyeket a DeLaval az alább leírt célokra használ fel). A Crazy Egg adatkezelési szabályzata (https://www.crazyegg.com/privacy) leírja, hogy a Crazy Egg Inc. hogyan és milyen célokra dolgozhat fel Önre vonatkozó adatokat. A Crazy Egg szolgáltatásáról ezen az oldalon mondhat le az utasítások követésével: https://www.crazyegg.com/opt-out.

További információk

A hatályos jogszabályokban foglalt megszorításoktól függően Ön tájékoztatást kérhet a DeLavaltól az Önre vonatkozó adatokról, azokba beléphet (strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban, mely jogosult az ilyen adatok továbbítására), és kérheti a DeLavalt, hogy a pontatlan, nem teljes, félreérthető, elavult vagy jogtalan adatokat javítsa, kiegészítse, frissítse, zárolja vagy törölje. Ön jogos esetben tiltakozhat is az Önre vonatkozó adatok feldolgozása ellen (különösen, ha a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint erre jogosult), és az általa adott bármely, ilyen adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezését visszavonhatja, de csak jövőbeli hatállyal. Ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a hatályos jogszabályokat, erről az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt is tehet.

Az alábbi címen intézhet kérést a DeLavalhoz az Önre vonatkozó adatoknak a DeLaval által végzett feldolgozásával kapcsolatban (címzett: „Data Protection Officer”).

Adat ellenőr és Adatvédelmi tisztviselő

DeLaval International AB (cégjegyzékszám: 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Svédország) végzi az „ellenőrzést” a DeLaval által a honlapokkal kapcsolatban feldolgozott adatokon.

A DeLaval International AB adatvédelmi tisztviselőjét a „Data Protection Officer”-nek szóló levéllel éri el a fenti címen.

A jelen nyilatkozat frissítései

A honlaphoz a jövőben további funkciók kapcsolhatók. A DeLaval a jelen nyilatkozat frissítésével írja majd le, hogy az ilyen új funkciókkal hogyan és milyen célokra dolgoz fel adatokat. A DeLaval frissítheti a nyilatkozatot azért is, hogy a honlapokkal kapcsolatos adatfeldolgozás további hatókörét vagy céljait leírja.

Lépjen kapcsolatba márkaképviseletével

DeLaval Kft.