Neseniai atliktų tyrimų duomenimis automatinis gyvulių kūno būklės vertinimas turi didžiulį potencialą reprodukcijos valdymo srityje

BCS kūno būklės vertinimo sistema

Bendrovė „DeLaval“, bendradarbiaudama su Kolorado valstijos universitetu (JAV), neseniai atliko tyrimą, kuris parodė, kad prasta gyvulių kūno būklė ir kūno būklės įverčių mažėjimas sietinas su mažesniais veršingumo rodikliais per pirmąjį sėklinimą ir didesniu dienų iki apsivaisinimo skaičiumi.

Kolorado valstijos universitete magistro tiriamąjį darbą rašanti Bailey Klug  pristatė jo rezultatus neseniai vykusiame Amerikos pienininkystės mokslo organizacijos kasmetiniame suvažiavime.

Dalyvaudama stambesnio masto tyrimų bendradarbiavimo projekte ir vadovaujama profesoriaus Pablo Pinedo, Bailey tyrė sąsajas tarp gyvulių automatiniu būdu gaunamų kūno būklės įverčių (BCS), jų pokyčių įvairiais laktacijos momentais ir paskesnio gyvulių vaisingumo. 

Automatiniu būdu gaunami gyvulių kūno būklės įverčiai balais (BCS) ir jų pokyčiai gali būti traktuojami kaip netiesioginis energijos atsargų ir energinio balanso matas. „Gerai žinome, kad neigiamas energijos balansas turi didelės įtakos gyvulio vaisingumui. Ir dabar jau galime šią sąsają aiškiai pademonstruoti su „DeLaval“ kūno būklės vertinimo sistema BCS“, – teigia pienininkystės plėtros direktorė Ilka Klaas. „Naujasis tyrimas tik dar kartą patvirtina, kad kasdien automatiškai atliekamas gyvulių kūno būklės vertinimas yra labai vertingas melžiamų karvių mitybai ir vaisingumui stebėti“, – toliau pasakoja Ilka. 

Tyrimo medžiagos ir metodai

Padedami Joaquin Azocar ir Courtney Claypool iš „Delaval Inc.“, tyrėjai surinko duomenis apie 4 479 holšteinų veislės karves, laikomas „Woolf Creek“ pienininkystės ūkyje. Tyrimui iš „DeLaval“ gyvulių kūno būklės vertinimo sistemos BCS buvo paimti 7-ą, 21-ą ir 60-ą pieno davimo dieną bei pirmą dirbtinio sėklinimo dieną užregistruoti karvių BCS įverčiai.

Rezultatai

BCS įverčio sumažėjimas daugiau kaip 0,4 buvo susijęs su mažiausiais veršingumo rodikliais per pirmąjį sėklinimą. „Pastebėjome, jog karvių, kurių BCS nesikeitė, veršingumo rodikliai buvo 13–25 % didesni negu tų, kurių BCS sumažėjo vidutiniškai“, – teigia DeLaval“ ūkio valdymo specialistė ir projekto grupės narė Susanne Granz. Nustatyta, kad didžiausi veršingumo rodikliai ir trumpiausias laikas iki apsivaisinimo buvo būdingas toms karvėms, kurių BCS sėkmingai padidėjo nuo veršiavimosi iki sėklinimo.

Karvės, kurių kūno būklė yra gera, turi daugiau galimybių anksčiau tapti veršingos nei prastos kūno būklės karvės. Kitas magistro studento tiriamasis darbas, atliktas bendradarbiaujant su Kentukio universitetu,  parodė, kad BCS < 3,15 ir tolygus BCS mažėjimas > 0,25 nuo veršiavimosi iki apsivaisinimo 20 % padidina ankstyvojo veršingumo nutrūkimo riziką. 

Išvados

Naujieji tyrimų rezultatai dar kartą patvirtina, kad „DeLaval“ gyvulių kūno būklės vertinimo sistema BCS yra naudinga gyvulių mitybos ir reprodukcijos valdymo srityse. Stebint karves pagal kasdien automatiškai registruojamus BCS įverčius, gaunama vertingos informacijos, kuria remiantis galima tiksliausiai pasirinkti sėklinimui tinkamą laiką ir išsiaiškinti bei kiekiniais matais išreikšti reprodukcinius nuostolius, kad būtų galima imtis tikslingų intervencinių priemonių. 

 

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com