Product Image

DeLaval guļvietas nožogojums CFH2

DeLaval guļvietas nožogojumu CFH2 ir viegli uzstādīt, un lielā vaļējā platība guļvietas priekšpusē govij sniedz pietiekami daudz vietas dabiskai uzvedībai, pieceļoties un apguļoties.

  • Četri izmēri
  • Iebetonēts grīdā
  • Brīvi stāvoša
Sazinieties ar sev tuvāko

DeLaval izplatītājs

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem