Ventilācija un apgaismojums

Labi ventilējamai slaukšanas zālei ir svarīga nozīme gan jaundzimušo teļu, gan laktējošu govju ziņā, uzsvaru liekot uz tīra un svaiga gaisa. Šodienas visvairāk produktīvākajām piena govīm ir nepieciešams optimāls iekštelpu klimats viscaur gadu, lai sasniegtu un saglabātu savu ražošanas potenciālu. Augsts mitruma daudzums, kūtsmēslu gāzes, putekļu koncentrācija un citi patogēni slikti ventilējamās vai neventilējamās telpās rada dzīvniekam negatīvu vidi. Arī sastāvējies gaiss var ietekmēt piena ražošanu un kvalitāti.

Govju atdzesēšana

Optimālam klimatam

Mūsdienās ražīgākajām piena govīm visu gadu ir nepieciešams optimāls klimats iekštelpās, lai uzturētu augstu ražīguma līmeni. DeLaval ventilatori uztur vēsu gaisu ap dzīvniekiem, tādējādi neļaujot karstumam tos nelabvēlīgi iespaidot.

DeLaval piedāvā plašu klāstu ar izturīgiem ventilatoriem, kuri ir konstruēti tā, lai izturētu skarbus apstākļus kūtī, piemēram, augstu amonjaka līmeni, un lai tie uzticami darbotos ar minimālu apkopi. Drošības iemeslu dēļ DeLaval ventilatorus no visām pusēm ietver aizsargrāmis.

Rādīt vairāk

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem