Product Image

Šahta C1

Šahtas palielina izplūstošā gaisa ātrumu un konvekcijas plūsmas kūtī, uzlabojot termiskos apstākļos. Šī palielinātā gaisa kustība, kas nav atkarīga no vēja virziena, veicina gaisa piesārņojuma attīrīšanu, radot veselīgāku kūts vidi.

  • Liels caurspīdīgs pārsegs
  • Korozijizturīgs materiāls
Sazinieties ar sev tuvāko

DeLaval izplatītājs

Šahta C1

Galvenie ieguvumi

Tehniskie dati

  • Izmēri: 61x61 cm, 76x76 cm un 92x92 cm
  • Izolētas ventilācijas kanāla sekcijas papildu garumam
  • Pilnībā izolēta ar 38,1 mm polistirēna putu centru

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem