Product Image

Automatizēts govju ķermeņu kondīcijas mērītājs

Pārvaldības instruments, kas katru dienu automatizēti novērtē govju kondīciju un tās izmaiņas. Kondīcijas kamera, datu apstrādes algoritms, rezultātu integrācija DelPro™

  • Barošanas atbilstības novērtēšanai - ganāmpulkā, govju grupā, govij individuāli
  • Govju pieskatīšanai pēcatnešanās periodā
  • Palīgs apsēklošanas laika izvēlei
  • Govju piebarošanas moniroingam pirms pārdošanas periodā

Izgatavots labāk

Sazinieties ar sev tuvāko

DeLaval izplatītājs

Automatizēts govju ķermeņu kondīcijas mērītājs

Galvenie ieguvumi

Kondīcijas kameras ieguvumi:

  • Kondīcijas uzskaite tagad iespējama katru dienu
  • Patstāvīga metode, izslēdz vērtētāju atšķirības
  • Nekāda stresa govīm, ko rada manuāla novērtēšana

Kondīcijas kameru uzstāda pie DeLaval šķirošanas vārtiem vai pie VMS vārtiem. Tā uzņem govs muguras 3D attēlu infrasarkano staru kontekstā katru reizi, kad govs iziet cauri vārtiem. Programma apstrādā iegūtos attēla datus un piešķir kondīcijas vērtējumu. Dati ir pieejami jūsu Delpro™ sistēmā jebkurā jums, jūsu barošanas konsultantam vai veterinārārstam vajadzīgā brīdī.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem