Product Image

Herd Navigator™

Herd Navigator™ ir uzlabota analīžu sistēma, kas identificē katru slaucamo govi, kam vajadzīga īpaša uzmanība, un norāda skaidru informāciju, kas ir jādara. Agrīnas un specifiskas uzmanības brīdinājumi ļauj ātri rīkoties, tādējādi uzlabojot ražošanas efektivitāti, rentabilitāti, dzīvnieku labturību un pārtikas drošumu.

  • Reprodukciju
  • Mastīta noteikšanu
  • Ketozes noteikšanu

Izgatavots labāk

Sazinieties ar sev tuvāko

DeLaval izplatītājs

Herd Navigator™

Galvenie ieguvumi

Herd Navigator™ funkcijas

  • Automatizēta piena paraugu ņemšana slaukšanas laikā un noteiktu piena rādītāju analīze.
  • Tā analizē četrus parametrus, kas ir specifiski mastītam, reprodukcijai, vielmaiņas slimībām un barības proteīnu līdzsvaram.
  • Identificē govis, kam ir vajadzīga īpaša uzmanība attiecībā uz reprodukcijas, veselības, barošanas vai dzīvnieku labturības aspektiem.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem