Product Image

Troses skrāpja bloks CCS70

Droša bloka un troses sistēma, kas virza smilšu pakaišus un puscietos kūtsmēslus no šķērsejām uz krātuves bedri.

  • • Apstrādā lielus apjomus
  • • Kanāla garums: 70 metru
  • • Zems elektroenerģijas patēriņš
  • • Klusa darbība
Sazinieties ar sev tuvāko

DeLaval izplatītājs

Nemanāmi iekļaujas jūsu sistēmā

DeLaval troses skrāpja bloks CCS70 ir nozīmīga saite starp šķērsejām un krātuves bedri. Barošanas bloks ar trosēm vai virvēm iespējami mierīgi un ar nelielu elektroenerģijas patēriņu virza savākšanas blokus turp un atpakaļ pa šķērseju visā garumā.

Augsta veiktspēja

Sistēma ļauj apstrādāt lielu kūtsmēslu daudzumu garos šķērskanālos. Trīs skrāpju bloki var attiecīgi aptvert līdz 100 metriem. DeLaval CCS70 ir paredzēts izmantošanai ar kūtsmēslu un smilts pakaišu sajaukumu un puscietiem kūtsmēsliem, kuros ir līdz 20 % sausās masas ar īsiem salmiem.

Vispārīgs raksturojums

DeLaval troses skrāpja blokam CCS70 ir daudzveidīgas funkcijas, kas paredzētas ilgstošai un rentablai kūtsmēslu apstrādei.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem