DelPro Farm Management

Op een melkveebedrijf staat alles met elkaar in verband en kan elke beslissing gevolgen hebben voor iets anders. Daarom is DeLaval DelPro™ zo ontworpen dat het ondersteuning biedt aan de 5 belangrijkste pijlers van bedrijfsmanagement. Zo kunt u beslissingen nemen die de resultaten voor uw gehele bedrijf maximaliseren. Wanneer u beslissingen moet nemen binnen uw bedrijf is DelPro de eerste plek waartoe u zich kunt wenden voor betrouwbare, nuttige informatie. Dat is waar betere beslissingen beginnen.

DeLaval DelPro™ - Beslissingen beginnen hier

  • Nauwkeurige, eenvoudig te begrijpen informatie voor het nemen van acties
  • Managen van koeien, schapen, geiten of buffels
  • Van een handvol dieren tot maximaal 20.000
  • Helpt bij het nemen van betere beslissingen, die leiden tot betere resultaten
  • Aanbevolen door melkveehouders
Laat meer zien

Testimonial

Minder zieke dieren, lagere dierenartskosten en een hogere melkproductie

Lees het hele verhaal

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen