Feedtech Electro balance

Deze actie is geldig van 13 augustus t/m 5 oktober 2018

In geval van risico op, tijdens of gedurende het herstel van spijsverteringsstoornissen (diarree)

Steeds meer veehouders maken duidelijke keuzes welk jongvee ze willen aanhouden voor vervanging. Daarnaast worden ook de kalveren die worden afgevoerd voor het afmesten strenger op hun groei beoordeeld. Een gezonde start en vlotte groei is dus voor elk kalf belangrijk.

In geval van diarree betekent snel herstel minimaal groeiverlies. Hiervoor is Electro balance de beste keuze, doordat de melk doorgevoerd kan worden treedt minder groeiverlies op. Daarnaast zorgt het voor snel herstel van diarree.

Nu met een GRATIS emmer bij aankoop van 3 of 5 kg Electro balance!

Neem voor meer informatie over de Electro balance contact op met uw dealer of DeLaval verkoper.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen