"Gezonde koeien en meer rendement"

Februari 2018

Onder invloed van de fosfaatregelingen zijn veehouders gedwongen om steeds scherper te produceren, ofwel zoveel mogelijk melk per kg fosfaat te produceren. Het DeLaval Bodyconditiescore-systeem BCS helpt daarbij.

Een gebruiker geeft aan dat vooral goed kunnen sturen op de juiste conditie bij droogzetten en tijdig bijsturen in conditie na kalven belangrijke winstpunten zijn. "Je voorkomt een te negatieve energiebalans en stofwisselingsstoornissen, zoals ketose", zegt deze veehouder. "Een betere opstart met minder gezondheidsproblemen vertaalt zich zeker in meer melk."

Een andere gebruiker ziet de algehele gezondheid van zijn vee verbeteren door sturing op een optimale conditie. Zowel klauw-
als uiergezondheid en vruchtbaarheid gaan vooruit. Een gebruiker past het systeem ook toe om koeien in een te ruime conditie eerder over te plaatsen van een hoogproductieve naar een laagproductieve groep. De krachtvoerkosten kunnen omlaag door ruime koeien aan het einde van de lactatie minder energetisch krachtvoer te verstrekken.

Adviesbureau Valacon becijferde dat het economische voordeel kan oplopen tot € 56 per koe per jaar, te danken aan meer melk per koe (€ 44,-) en verbetering van koegezondheid (€ 12).

Klik hier om het volledige artikel van Boerderij te lezen.

Hier vindt u meer info over het BCS-systeem.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen