Automatisch dieren opzoeken

Gebruik DelPro om automatisch dieren te vinden en uit te nodigen voor een dierenartsbezoek.

Binnen de gezondheidsmodule van DelPro hebben we de mogelijkheid om automatisch dieren te vinden en uit te nodigen voor geplande dierenartsbezoeken die op het bedrijf kunnen plaatsvinden. Er is ook een rapport beschikbaar dat de informatie bevat die de dierenarts moet weten wanneer hij de koeien komt controleren, zoals waarom dit dier aan hen wordt gepresenteerd. De dierenartsbezoekenmodule biedt ook hulpmiddelen om het resultaat van het bezoek van de dierenarts te rapporteren (de acties die u onderneemt) en om de gezondheid van de dieren te blijven controleren en volgen. De dierenartsbezoek-functie van DelPro kan ervoor zorgen dat de dierenarts alle koeien in één oogopslag ziet, wat bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering. 

Voordat we beginnen met de module "dierenartsenbezoeken" moeten we het type bezoek van de dierenarts definiëren. Een dierenartsbezoektype is een filter, dat gekoppeld is aan een dierenartsbezoek, en het bepaalt welke dieren automatisch worden uitgenodigd voor het dierenartsbezoek. Om een nieuw type bezoek van de dierenarts aan te maken, gaat u naar het gezondheid tabblad, selecteert u dierenartsbezoeken en dierenartsbezoek opties.

Bij het aanmaken van een type dierenartsbezoek is de belangrijkste vraag die u zich moet stellen, wat is het doel van dit dierenartsbezoek en welke koeien wil ik daarvoor uitnodigen? Dus eerst maken we een nieuw type dierenartsbezoek aan en van daaruit selecteren we de gewenste filter(s). Het selecteren van de filters betekent dat de koeien die op dat filter van toepassing zijn, worden toegevoegd aan het bezoek van de dierenarts voor de geselecteerde of automatisch geplande datum. Er kan meer dan één filter worden geselecteerd, als de dierenarts bijvoorbeeld een maandelijks controlebezoek aflegt op het bedrijf en binnen dat bezoek de koeien om verschillende redenen controleert (bijv. koeien voor een verse koeiencontrole en koeien die moeten worden drooggezet). Uw werklijst vertelt u dan waarom de dieren zijn uitgenodigd voor het bezoek.

Bij het opzetten van het type bezoek, is het ook mogelijk om te beslissen of de dieren die terugkomen na het vorige bezoek van de dierenarts, al dan niet worden meegeteld. U kunt er ook voor kiezen om handmatige uitnodiging van dieren toe te staan; en om uit te stoten dieren uit te sluiten als u geen koeien met "uit te stoten" op de lijst van dierenartsbezoeken wilt hebben - zelfs als ze misschien van toepassing zijn op de dierenartsbezoekregel.

 

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen