Houd uw veestapel gezond met behulp van BCS-gegevens

De invloed van BCS op ketose

Ketose is een veelvoorkomende stofwisselingsziekte bij melkkoeien. Het wordt veroorzaakt door een negatieve energiebalans, die vaak wordt gezien bij hoogproductieve dieren aan het begin van de lactatie en wat kan leiden tot een verminderde melkproductie.

Koeien met ketose hebben een verhoogd risico op een lebmaagverdraaiing, baarmoederontsteking en kreupelheid. Daarnaast veroorzaakt ketose een lagere melkproductie van ongeveer 7% ten opzichte van een gezonde koe (Van Leenen, 2015) en is er ook sprake van verminderde vruchtbaarheid en risico op vroegtijdig afvoeren van koeien. (Vanholder, Papen, Bemers, Vertenten, & Berge, 2015) 

Koeien met een goede conditie op weg naar de droogstand en die in staat zijn om tijdens de droogstand de goede conditie te behouden, kunnen ketose voorkomen. Probeer daarom koeien droog te zetten met een BCS (BodyConditionScore) rond 3,5 en dit vast te houden tijdens de droogstand. 

Voor koeien met een te hoge conditie zou u kunnen denken aan eerder droogzetten dan de verwachte droogzetdatum om het risico te verlagen. Dit omdat  de kans op ketose twee keer zo groot is voor een koe die afkalft met een BCS hoger dan 3,5 dan voor een koe die afkalft met een BCS van 3,5. 

Afbeelding 1: Voorbeeld van een koe met BCS (groene lijn) boven 3,5 bij het afkalven met ketose na het afkalven, afzonderlijk van het DeLaval Bodyconditiescore systeem-BCS gealarmeerd door de DeLaval Herd Navigator. Het HN-ketosealarm is gemarkeerd met een rode ster. Na behandeling blijft de koe in conditie. 

Ketose-indicaties gebaseerd op BCS-trends in DelPro 

Koeien die aan het begin van de lactatie aan ketose lijden, verliezen meer conditie dan koeien zonder ketose, zodat het identificeren van koeien die in de eerste 8 weken conditie verliezen, kan helpen gevallen van subklinische ketose te lokaliseren.

Zoek naar koeien met een BCS van meer dan 3,25 vóór het afkalven en een verlies van meer dan 0,75 BCS-punten in de eerste 8 weken van de lactatie. 

Om die koeien te helpen vinden scoort DeLaval BodyConditionScoring koeien op 0,25 punten en geeft een 2-weekse en 4-weekse trend in BCS. En de BCS aan het eind van de vorige lactatie kan worden gebruikt als referentiepunt om de verliezen te controleren en waar nodig een behandeling te plannen om het effect van ketose te verminderen. 

Rapportfilters in DelPro Farm Manager maken mogelijke gevallen van Ketose zichtbaar en Standard Operating Procedures tonen de actie die door uw dierenarts of adviseur wordt aanbevolen. Acties kunnen omvatten:

- Vroeg opgedroogd
- Het verhogen van het dagelijkse rantsoen
- Gebruik van energiebolus

BCS en kreupelheid

Kreupelheid is een van de drie belangrijkste redenen waarom koeien de kudde verlaten. Zwaar kreupele koeien liggen 1,6 uur per dag langer dan een gezonde koe. Dit betekent dat ze minder tijd hebben om te eten, minder voer opnemen en dus minder melk produceren en het kan leiden tot een verlies van 350 kg melk (Green et al., 2002; Bicalho et al., 2008; Archer et al., 2010b). 

Koeien die vóór het afkalven hun lichaamsconditie verliezen, hebben een grotere kans op ernstige kreupelheid in de toekomst, dus het is belangrijk om BCS-verlies in de overgangsperiode te voorkomen en tijdens de lactatie op het gewenste niveau te houden. Bij een BCS ≥2,5 is de kans op kreupelheid sterk verminderd. 

U kunt hier meer lezen over hoe DelPro Farm Manager werkt met het DeLaval Body ConditionScore systeem BCS 

Afbeelding 2: Voorbeeld van een koe met een laag BCS (groene lijn) bij het afkalven en een verdere daling, waarbij de koe op DIM 17, 56 & 110 wordt behandeld tegen kreupelheid. Behandelingen gemarkeerd met rode ster.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen