2-minutencheck

De 2-minutencheck is geen functie van DelPro Farm Manager maar een managementmethode waarmee u iedere koe binnen uw veestapel in het oog kunt houden. Het stelt u in staat om zeer snel te handelen wanneer prestaties veranderen of er een verhoogd gezondheidsrisico wordt waargenomen.

De '2-minutencheck' is een snelle controle van de 'live' schermen die na iedere melkbeurt in DelPro Farm Manager worden bijgewerkt.

Door deze schermen driemaal daags te controleren zal u iedere individuele koe van uw veestapel veel beter leren kennen. Door het herkennen van samenhang en trends in de gegevens kunt u eenvoudig, binnen 2 minuten, zien of er koeien zijn die extra attentie en/of een behandeling nodig hebben. De voor de 2-minutencheck gebruikte schermen zijn 'VMS status' en 'koemonitor'. Reinig tijdens de 2-minutencheck gelijk de camera van de robotarm.

Koemonitor

Koemonitor is de belangrijkste tool. Hij biedt u de mogelijkheid koeien te volgen die mastitis lijken te hebben of te krijgen. De belangrijkste parameters voor uiergezondheid zijn: geleidbaarheid, bloedgehalte, celgetal (indien van toepassing) en de mastitis-detectie-index (MDi) op basis van het DelPro BioModel. De MDi is een combinatie van geleidbaarheid, melkinterval en bloedgehalten. 

De index wordt op uierniveau berekend, niet per kwartier. MDi is een hulpmiddel voor u bij het identificeren van mogelijke gezondheidsproblemen in de veestapel. 

Hoe de tellers werken en wat ze inhouden

Teller uierniveau = beïnvloed door MDi en, indien van toepassing, celgetal (OCC) 

Tellers speenniveau (instelbaar) = geleidbaarheid en bloedgehalten beïnvloeden tellers per kwartier.

  • Rood = er is iets aan de hand met de voorgaande melkbeurt; deze is 'fout' (voor wat betreft uiergezondheid)
  • Geel = er is eerder iets mis gegaan, maar de laatste melkbeurt was beter
  • Groen = alles in orde

Evenals bij het statusbord geldt, hoe vaker u het scherm van de koemonitor checkt, hoe sneller u koeien met afwijkingen visueel kunt controleren en/of behandelen. Als u elke koe kent, neemt u eventuele afwijkingen snel, nauwkeurig en efficiënt waar. Neem de koemonitor op in de 2-minutencheck en vraag uzelf: 

  • Welke koe staat met haar uier bovenaan de tellerlijst (op basis van MDi en OCC), en nog belangrijker, wie is NIEUW in deze selectie?
  • Welke koe staat bovenaan de tellerlijst gebaseerd op kwartiertelling, maar ook hier is belangrijker: wie is er NIEUW?
  • Hoe hoog is de geleidbaarheidswaarde van de attentiekoeien en zijn er waarden die nog oplopen?

DelPro FarmManager CowMonitor

Melklijst

Het gaat erom dat u hetgeen u ziet kunt vertalen naar de fysiologie van de koe. Door ten minste driemaal daags het statusscherm te controleren, neemt u veranderingen in prestaties van de veestapel en van individuele koeien zeer snel waar. Voer deze controle driemaal daags uit als onderdeel van de 2-minutencheck, en vraag uzelf:

  • Welke koeien zijn te laat op basis van lactatiestadium en productie?
  • Welke koeien presteren ondermaats; daling melkgift t.o.v. dagen in lactatie?
  • Welke én hoeveel koeien zijn 'onvolledig'?

DelPro FarmManager Milking Queue

 

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen