Een echte 'compagnon' in de stal; neem weloverwogen beslissingen en speel daar verder op in met DelPro™ Companion

Bij de ontwikkeling van DelPro Companion hebben wij geluisterd naar onze klanten wereldwijd. Zij hebben ons laten weten hoe ze bepaalde gebeurtenissen geregistreerd willen zien als ze met hun koeien aan het werk zijn. Dit houdt in dat er nooit meer een inseminatie, drachtigheidscontrole of gezondheidsbehandeling wordt overgeslagen doordat het papiertje met de aantekening kwijt is geraakt of nat is geworden. Het betekent dat 'pen en papier' uiteindelijk overbodig zullen worden. In plaats daarvan kunt u de informatie die u nodig hebt als u met uw koeien werkt bijvoorbeeld in gesproken tekst via een oortje ontvangen.

Het overal op het bedrijf direct toegang hebben tot de diergegevens via een mobiel toestel vereist een rechtstreekse verbinding met de DelPro-databank op uw bedrijf. Aangesloten op het lokale netwerk van uw bedrijf zal DelPro Companion recente gebeurtenissen automatisch synchroniseren tussen uw mobiele toestel en de bedrijfsserver, zodat u gegevens over melken, voeren, BCS, activiteit en alle geregistreerde gebeurtenissen ogenblikkelijk kunt inzien. Vlot en zonder vertraging.

Dit houdt in dat waar op het bedrijf u zich ook bevindt, u altijd alle noodzakelijke gegevens in uw broekzak hebt, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen en uw handelingen in real-time kunt vastleggen.

Ontdek meer over de praktische uitwerking van de verschillende modes in Companion.

Dierlijst

De dierlijst levert een soortgelijke ervaring op als de dierlijst in DelPro Farm Manager. Afhankelijk van de voortplantingsstatus wordt de belangrijkste dierinformatie weergegeven. Binnen de Dierlijst kunt u filteren op basis van: veestapel, groep, selecties, diertype, voortplantingsstatus (vers, open, geïnsemineerd, drachtig, droog of uitstoten) en activiteitniveau. Belangrijk is dat u bij het bladeren door de dierlijst de meest relevante informatie bij de hand hebt. Vanuit de Dierlijst hebt u directe toegang tot de dierkaart.

Dierkaart

Vanuit de dierlijst, of door zoeken van het dier vanuit het hoofdscherm, hebt u toegang tot de dierkaart. Op basis van de voortplantingsstatus worden de belangrijkste gegevens getoond en ook de kleur van het venster wordt bepaald door de voortplantingsstatus: precies zoals in de “verdelingsgrafiek van de veestapel” (kleur komt overeen met status: vers, open, geïnsemineerd, drachtig, droog of uitstoten) in DelPro Farm Manager. De informatie die per voortplantingsstatus wordt weergegeven kan per gebruiker worden aangepast. Hier kan volledig vrij worden gekozen welke gegevens, aan de hand van de status van het dier, als eerste worden getoond. 

Veeg aan bovenzijde van het diernummer van links naar rechts of van rechts naar links om te scrollen tussen de dieren in dierlijst of attentielijst.

DelPro Companion - Animal Card

Veeg in het midden van het scherm om tussen de verschillende dierkaarttabs te scrollen. Afhankelijk van het systeem (VMS, draaimelkstal of ander type melkstal) zijn er verschillende tabs beschikbaar. Ze hebben allemaal dezelfde logica als DelPro Farm Manager. In de laatste tab kunt u gebeurtenissen opslaan. In die gebeurtenissen-tab kunt u logische gebeurtenissen met betrekking tot de dieren in real-time opslaan, afhankelijk van de voortplantingsstatus. U kunt bijvoorbeeld geen drachtigheidscontrole uitvoeren als er voor de koe nooit een inseminatie is geregistreerd. Onderaan de dierkaart hebt u ook direct toegang tot de invoer van gebeurtenissen per koe. Later kunt u in de modus 'werk en groep' zien hoe er gebeurtenissen voor meer dan één koe tegelijk kunnen worden toegevoegd. Als u werkt met één dier of een groep dieren moet controleren, zorgen wij dat u de gebeurtenissen op optimale wijze nauwkeurig en snel kunt registreren.

Attentielijsten

Het monitorscherm van DelPro Farm Manager (op uw pc); links worden de "attentiedieren voor de Voortplanting" getoond. Deze standaard lijsten die bijvoorbeeld koeien markeren die drooggezet moeten worden of die op drachtigheid gecontroleerd moeten worden zijn ook beschikbaar binnen DelPro Companion. As u een specifieke lijst selecteert, wordt de lijst geopend met dieren met specifieke attentie als het gaat om voortplanting. 

Als u werkt met activiteitmeters van DelPro is ook daarvan een lijst beschikbaar. Deze lijst toont alle koeien met een toegewezen activiteitmeter. Met het filter is dan te bepalen van welk activiteitsniveau u de dieren wilt zien. Dit betekent dus, koeien filteren op:

 • +, ++, +++
 • Relatieve activiteit
 • Uren sinds hoge activiteit

Werkmodus

Vanaf de 'Dierkaart' kunt u handelingen voor individuele dieren registreren. De werkmodus maakt het mogelijk om te gaan werken met diergroepen, waarbij dezelfde gebeurtenis voor alle dieren geldt, maar met verschillende resultaten. Als u bijvoorbeeld een groep van 10 koeien moet insemineren, registreert u een inseminatie voor alle 10 koeien, maar de keuze van het sperma verschilt per koe. Om ervoor te zorgen dat de gebeurtenissen voor de dieren juist zijn, volgt er een waarschuwing bij bijvoorbeeld een drachtigheidscontrole bij een koe die nog niet is geïnsemineerd. Ook verandert in werkmodus de kleur van het venster afhankelijk van de status van het dier.

In 'Werkmodus' kunt u kiezen tussen:

 • Tochtigheidsmodus – registratie van elke waargenomen tochtigheid met verschillende signalen (staan, andere koeien bespringen, enz.)
 • Inseminatiemodus – snelle registratie van inseminaties per inseminator en per sperma
 • Modus drachtigheidscontrole – registratie van het resultaat en keuze van de effectieve inseminatie voor dieren met meervoudige KI, die leidt tot deze drachtigheidscontrole
 • Modus droogzeten – droogzetten van koeien met verschillende medicijnen en toewijzing aan verschillende 'droge groepen'
 • Gezondheidsmodus – toevoegen van verschillende gezondheidsgebeurtenissen aan meerdere koeien

Inseminatiemodus

Insemination ModeNa selectie van de maatregel wordt u gevraagd de dieren te kiezen waarmee u wilt beginnen. Voor de inseminatiemodus kan dit de standaard attentielijst 'Te insemineren' of 'Inseminatiecontrole uit te voeren' zijn. Door 'live' te kiezen kunt u het ISO-oormerk van een koe scannen met een ISO ID-reader met Bluetooth-verbinding en starten met het registreren van gebeurtenissen voor de desbetreffende koe. In de modus 'live' kunt u ook gewoon de ID intikken van het dier waarmee u werkt. Na het selecteren van de dieren schakelt DelPro Companion rechtstreeks naar de inseminatie en zolang de actie voor de desbetreffende koe geldig is, blijft het scherm groen. Is het geen geldige actie, dan is de koe mogelijk al drachtig. Het scherm wordt rood om u te waarschuwen. Met de functie Text-to-Speech op uw mobiele toestel kunt u ook een audio-waarschuwing ontvangen wanneer u een gebeurtenis wilt registreren die voor de koe in kwestie niet logisch is.

Modus drachtigheidscontrole

Worker mode - Preg Check modeBij drachtigheidscontroles is het resultaat van elke inspectie anders. In werkmodus heeft u al de vereiste informatie bij de hand om de drachtigheidscontrole snel af te ronden; hetzij via de modus 'live', hetzij via de lijst 'drachtigheidscontrole uit te voeren'. Bij een drachtigheidscontrole van een geïnsemineerd dier kunt u een positief, negatief of onzeker resultaat terugrapporteren. Bij een positief resultaat registreert u ook of de dagen van de drachtigheid overeenstemmen met de effectieve inseminatie. Als dat onzeker is, blijft het dier op de attentielijst voor de volgende drachtigheidscontrole. Bij een drachtige koe kan de drachtigheid opnieuw worden bevestigd; de opties van registratie zijn dan 'positief' of 'verworpen'.

Worker Mode - preg check wrong cowEen dier waarbij een drachtigheidscontrole niet mogelijk is, bijvoorbeeld een vers of open dier zal een rood scherm opleveren én een audio-waarschuwing die u er attent op maakt dat er waarschijnlijk een verkeerde gebeurtenis wordt geregistreerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droogzetmodus

Worker Mode - Dry offAls u een aantal dieren hebt geselecteerd om droog te zetten, maakt de Werkmodus een snelle registratie mogelijk na afronding van de handeling. Via de droogzetlijst of de modus 'live' kunt u in één snelle handeling het droogzetten, de behandeling van het dier of een groepswisseling terugrapporteren. Alle informatie voor het dier wordt dan in één handeling bijgewerkt. Deze handeling in één stap zal u zeker bevallen. Als alle dieren met hetzelfde medicijn worden behandeld en naar eenzelfde groep gaan, lees dan verder, want dan is de groepsmodus iets voor u!

 

Groepsmodus

Groepsmodus vertoont overeenkomsten met 'werkmodus', in die zin dat het u ondersteunt bij het werken met diergroepen. Alleen maakt de werkmodus verschillende resultaten per dier mogelijk, terwijl de groepsmodus voor alle dieren hetzelfde resultaat registreert. Bijvoorbeeld een inseminatie van 10 koeien met hetzelfde sperma door dezelfde inseminator. Daarnaast kunt u in de groepsmodus kiezen uit:

 • Inseminatiemodus – registratie van hetzelfde sperma en dezelfde inseminator voor meerdere koeien
 • Groepswisselmodus – alle geselecteerde koeien aan één nieuwe groep toewijzen
 • Droogzetmodus – een groep koeien registreren die droog moeten worden gezet, met dezelfde medicijnen en die in dezelfde droogzetgroep worden geplaatst
 • Gezondheidsmodus – bij diagnose van eenzelfde aandoening bij meerdere koeien, waarvoor behandeling, protocol en medicijnen ook hetzelfde zijn
 • Modus dier-inventaris – voor het opnieuw toewijzen van het groepsnummer aan dieren die in de verkeerde groep lopen en/of het bevestigen dat alle dieren in de juiste fysieke groep zitten. In deze werkroutine worden de koenummers gescand of ingetypt terwijl u langs de dieren loopt. Bij koeien die niet in de juiste groep zitten, wordt (na bevestiging) de gebeurtenis 'groepswisseling' geregistreerd.

Inseminatiemodus

Batch Mode - InseminationBij het selecteren van een handeling, moet u opnieuw kiezen of u met de standaard attentielijst of in modus 'live' wilt werken. Alvorens de dieren te selecteren, dient u echter de details van de gebeurtenis in te vullen: welk sperma, welke inseminator, enz. Daarna verschijnt de dierlijst en vinkt u het vakje eenvoudigweg aan om een dier aan de handeling toe te voegen. Vanaf mijn 'geselecteerde' dieren (middelste tab) kunt u eenvoudigweg eventuele abusievelijk toegevoegde dieren van het scherm vegen en hen zo weer uit de lijst verwijderen. Vervolgens bevestigt u de handeling voor de overige dieren door op het groene vinkje te tikken.

Droogzetmodus

Batch Mode - Dry OffEvenals in de werkmodus, maken we met de groepsmodus het rapporteren van droogzetting eenvoudiger dan ooit. In groepsmodus kunt u de toegepaste behandeling voor alle geselecteerde dieren kiezen, én kiezen naar welke groep ze worden gewisseld. Vervolgens hoeft u alleen nog maar te bevestigen welke dieren werkelijk drooggezet zijn. 

 

 

 

De kracht van DelPro binnen handbereik

Met DelPro Companion willen we u ondersteunen bij uw dagelijkse werk, bij het registreren van alle belangrijke gebeurtenissen, zodra deze zich voordoen. Dit zorgt voor snellere en nauwkeurigere resultaten en levert u meer tijd op om aan uw koeien te besteden. 

DelPro Companion - app store QR-code

Let op: voor DeLaval DelPro Companion is vereist dat u op uw bedrijf de DeLaval Farm Router, een DeLaval draadloos toegangspunt en DeLaval DelPro Farm Manager 5.3 of hoger heeft geïnstalleerd. U vindt DelPro Companion bij app stores door te zoeken op: “DelPro Companion” of door bovenstaande QR-codes te gebruiken.

Voor vragen over de compatibiliteit op uw bedrijf kunt u contact opnemen met uw DeLaval dealer.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen