Voerstrategie op basis van BCS-gegevens

Koeien op de juiste lichaamsconditiescore houden leidt tot gezonde koeien. In een perfecte wereld zou een koe na het afkalven 0,5 BCS (BodyConditionScore) mogen verliezen. Om dit vervolgens tijdens de lactatie weer op peil te krijgen en tijdens de droogstand een stabiele BCS aan te kunnen houden. We leven echter niet in een perfecte wereld en het is niet altijd even gemakkelijk om dit voor individuele koeien te regelen.

BCS gebruiken om de juiste voerbeslissingen te nemen

Beginnend met een goed uitgebalanceerd rantsoen dat voldoende ruwvoer bevat, moet BCS worden gebruikt om het krachtvoerrantsoen aan te passen aan de behoefte van de koe. Tijdens de transitieperiode is er een mogelijkheid in DelPro Farm Manager koeien te identificeren die te snel BCS verliezen of juist BCS winnen. De voertabellen in DelPro zorgen ervoor dat het krachtvoer geleidelijk wordt verstrekt naarmate de eetlust en de vraag door de toenemende melkproductie toeneemt. Voor meer informatie over DelPro-voertabellen, klik hier. 

Wat te doen met koeien die BCS verliezen?

Verhoog de hoeveelheid krachtvoer voor koeien die dat nodig hebben. Dit kan een handmatige aanpassing per koe zijn, of door een specifieke groep en voertabel speciaal voor deze koeien te maken. Als de melktijd niet voldoende is om de benodigde hoeveelheid voer binnen te krijgen, kunt u gebruik maken van verschillende soorten voer, die via krachtvoerautomaten in de stal worden verstrekt. Het is mogelijk om de koeien de tijd te geven om de berekende hoeveelheid op te nemen.  

Wat te doen met koeien met een hoog BCS?

Het managen van koeien met een hoog BCS is een grotere uitdaging. Koeien met een hoog BCS hebben doorgaans een lagere voeropname. Om de koe op het gewenste BCS-niveau te krijgen moet u haar vroeg in de lactatie (vóór 90 DIM) op een "dieet" zetten, door het krachtvoer te verminderen, om zo een hogere ruwvoeropname te stimuleren. Dit is van cruciaal belang om de overtollige conditie daadwerkelijk "weg te melken" en niet alleen de hoeveelheid melk te verminderen wanneer we het krachtvoer verminderen.

Hoe vroeger in de lactatie u de krachtvoerverstrekking laat afnemen, des te beter zal de koe compenseren voor energieverlies. Naarmate ze verder in de lactatie komt, neemt het vermogen om te compenseren af en zal het te laat verminderen van krachtvoer de melkproductie eerder beperken.

Hoe ondersteunt DelPro Farm Manager het beheer van BCS?

Rasspecifieke trendlijn
Elk koeienras heeft een rasspecifiek conditiemodel. In DelPro Farm Manager zijn verschillende rassen beschikbaar voor selectie, dus zelfs in een veestapel die voornamelijk uit Holstein bestaat, wordt een Jersey of Fleckvieh correct geselecteerd op basis van de kenmerken van hun ras. Het is dus een goed idee om het ras van elke koe op de dierkaart te controleren voordat u begint. 

DelPro BCS-attentielijst
Het is belangrijk om de attentielijsten van de koeien zelf in de gaten te houden. DelPro genereert een rapport met de afwijkingen en geeft aan welke actie nodig is. Wilt u het krachtvoerrantsoen wijzigen? Haar naar een nieuwe voergroep verplaatsen? Koeien komen op de attentielijst als ze binnen een korte periode BCS winnen of verliezen.


Afbeelding 1: BCS attentielijst met dieren die te snel BCS vermindering en BCS verhoging hebben, waarbij de huidige BCS en 2- en 4-weekse trend per dier wordt weergegeven. 

BCS-kuddedistributiegrafiek
De BCS-verdeling van de veestapel toont alle laatste BCS-waarden van individuele koeien. In de grafiek ziet u de dieren uitgezet tegen het aantal dagen in lactatie (horizontaal) en de BCS-waarde (verticaal). De paarse lijn geeft de streefwaarde tijdens de lactatie aan. Daaromheen is in blauw het aanvaardbare bereik weergegeven dat in het rassenmodel is vastgesteld. 

In het voorbeeld hieronder (Afbeelding 2) kunnen we aan de rechterkant van het scherm kiezen tussen de verschillende groepen binnen de kudde (1), de verschillende groepen (2), of selecties (3). We kunnen ook de dagen instellen die we in de grafiek willen zien (4).

Wanneer we op een individuele koe (5) klikken, verschijnt de grafiek van de individuele koe.

Afbeelding 2: DelPro Farm Manager BCS-kuddedistributiegrafiek, met opties om het beslag, groepen of selecties van koeien te selecteren. 

TMR-rantsoen voeren

Voor bedrijven die een TMR-rantsoen voeren, is een DeLaval BodyConditionSysteem BCS minder geschikt voor de monitoring van individuele dieren, maar des te meer voor de monitoring op kudde- of groepsniveau. Aangezien het meestal om een rijk rantsoen voor de hele kudde of groep gaat, zonder bijsturing met krachtvoer, is het moeilijk om individuele koeien bij te sturen. Aan de hand van de BCS dierattenties wordt bepaald of aanpassingen nodig zijn. Aanpassingen kunnen plaatsvinden op basis van aanpassing van het TMR-rantsoen van een groep, of wanneer met productiegroepen wordt gewerkt, kan de BCS-score leidend zijn voor de keuze om tussen groepen te schakelen. Het scheiden van koeien in een attentiegroep kan ook een mogelijkheid bieden voor individuele sturing.

U kunt hier meer lezen over hoe DelPro FarmManager werkt DeLaval Body Condition Score System BCS

 

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen