Kan de conditie van uw koe van invloed zijn op de reproductieve prestaties

Als u de Body Conditie Score (BCS) van uw individuele koeien kent, kan de vruchtbaarheid van uw veestapel verbeterd worden.

Hoewel het volkomen normaal is dat koeien na het afkalven lichaamsvet mobiliseren en conditie verliezen, is het waarschijnlijker dat koeien met een BCS van meer dan 3,5 vóór het afkalven, na het afkalven meer conditie verliezen. Dergelijke koeien hebben minder kans om drachtig te worden bij de eerste inseminatie. Uit een studie van de Colorado State University bleek zelfs dat de laagste drachpercentages bij de eerste inseminatie voorkwamen bij koeien die meer dan 0,4 lichaamsconditiescore verloren.

De hoogste drachtpercentages en de kortste dagen tot de bevruchting werden aangetroffen bij koeien waarvan de BCS toenam van het afkalven tot de inseminatie. 

Koeien in goede conditie, boven 3,15 (maar niet boven 3,5 - zie hierboven), hebben niet alleen meer kans om drachtig te worden, maar ook om drachtig te blijven. Verlies van de conditiescore na afkalven van meer dan 0,25 verhoogt de kans op vroegtijdig drachtverlies.*

Afbeelding 1: Schematisch overzicht van de effecten van BCS op het vruchtbaarheod management

En dit creëert een ander probleem. Als we ze niet op tijd drachtig krijgen of als ze de dracht verliezen, neemt de tussenkalftijd toe en langere tussenkalftijden betekenen dat we vaker koeien met een hoog BCS laten afkalven.

Om dat te voorkomen is het zinvol om de BCS-veranderingen tijdens de lactatie te volgen en de onderstaande tabel toont enkele belangrijke BCS-kengetallen in relatie tot vruchtbaarheid, om eens over na te denken.

Tabel 1: Effect van BCS-verlies op reproductieresultaten (Bron: Butler 2000; Garnsworthy en Webb 2002; Guthrie en West 2003)

Het dagelijks monitoren van koeien met automatische BCS-scores levert waardevolle informatie op om de algemene vruchtbaarheid prestaties te helpen verbeteren door:

• Koeien droogzetten in de juiste conditie
• Insemineren wanneer koeien een positieve BCS-trend hebben, om het succes te verhogen
• Het vermijden van vroegtijdig dracht-verliezen.

Hoe helpt DelPro ondersteuning?

De standaardrapporten in DelPro geven inzicht in de BSC-waarden van zowel individuele koeien als kuddes en de veranderingen in de loop der tijd. 

De informatie van het DeLaval BodyConditionScore-systeem kan worden gebruikt om te beslissen wanneer met het insemineren van koeien moet worden begonnen. Door de BCS-trend en de actuele BCS-waarde toe te voegen aan de te insemineren koerapporten, worden alleen koeien met een verhoogde lichaamsconditie of waar de daling van de lichaamsconditie is gestopt, geïnsemineerd.

En een SOP (Standard Operating Procedure) welke gebruikers in de rapporten adviezen geven, om de BCS bij droogzetten te beheren, zodat de koeien met de juiste lichaamsconditie de droogstand ingaan en het risico op stofwisselingsstoornissen in de volgende lactatie kan worden geminimaliseerd. 

Afbeelding 2: Activiteitwerklijst in DelPro Farm Manager waarbij de BCS bij afkalven, huidige BCS en BCS-trend van de individuele koe naast het inseminatieadvies wordt weergegeven met daarbij passende actie voor de gebruiker

U kunt hier meer lezen over hoe DelPro Farm Manager werkt met DeLaval BodyConditionScore-systeem BCS.

*J.E.P. Santos et al. Animal Reproduction Science 110 (2009) 207-221 

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen