Ketose opsporen met het DeLaval BodyConditieScore-systeem BCS

Afstudeeropdracht Kim van der Streek

DeLaval BV geeft agrarische studenten de mogelijkheid te werken aan een onderwerp in het kader van een afstudeeropdracht of thesis. Zo heeft ook Kim van der Streek (22), student aan de Aeres Hogeschool te Dronten, haar afstudeeropdracht uitgevoerd bij DeLaval BV. Kim heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om slepende melkziekte op te sporen met behulp van het DeLaval BodyConditieScore-systeem BCS. Wat blijkt? Het is mogelijk om risicodieren op te sporen op basis van de bodyconditiescore-trend.

Het DeLaval BodyConditieScore-systeem BCS is in staat om de BCS van een koe dagelijks op een geautomatiseerde wijze te bepalen. Het systeem geeft zowel de historische en huidige BCS-waarde als de BCS-trend weer. DeLaval BV was geïnteresseerd in de mogelijkheid om voor gebruikers specifieke informatie over diergezondheidsstatus te geven. Het doel van dit onderzoek was om ketose vroegtijdig op te sporen met behulp van het systeem, in combinatie met overige koegegevens uit het managementprogramma DelPro Farm Manager.

Aan de hand van een literatuurstudie is bepaald wanneer koeien een verhoogd risico op ketose hebben. Het bleek dat een te ruime BCS of een te grote afname van de BCS in de eerste acht weken van de lactatie, tot ketose kan leiden. Ook andere koegerelateerde parameters, zoals melkproductieafwijking of melkproductiehoogte bleken een rol te spelen bij het optreden van ketose. Indien ketose niet tijdig wordt opgemerkt, kan dit grote gevolgen hebben voor de diergezondheid op een bedrijf en kunnen kosten hoog oplopen.

Er is een praktijkonderzoek gedaan met behulp van drie melkveebedrijven die zowel het BCS-systeem als de DeLaval Herd Navigator gebruiken. Eén van de mogelijkheden van de DeLaval Herd Navigator is het, in een vroegtijdig stadium, opsporen van dieren met ketose, door het meten van BHB in de melk. Zo werd gekeken welke koeien ketose hadden en welke niet. Vervolgens is de BCS-trend van koeien met ketose en koeien zonder ketose geanalyseerd. Koeien met ketose bleken een grotere daling te vertonen in de BCS-trend dan koeien die geen ketose kregen. 

Aan de hand van gegevens uit literatuur en uit het praktijkonderzoek is in DelPro Farm Manager een filter gecreëerd, zodat de aandachtsdieren met een verhoogd ketose-risico worden gepresenteerd. Aan deze risicodieren zijn attenties en opmerkingen gekoppeld. De attenties geven de ketose-waarschijnlijkheid aan en welke actie er genomen dient te worden door de veehouder.

De ontwikkelde werklijst is in de praktijk getest en meer dan de helft van de koeien die op de werklijst verschenen, had ketose volgens Herd Navigator of volgens Ketose-teststrips. Met de eerste resultaten is de conclusie, dat met het DeLaval BCS-systeem ketose-indicaties gegeven kunnen worden. Daardoor is besloten een vervolgtraject in te gaan om deze mogelijkheid te optimaliseren, zodat het in de praktijk kan worden ingezet.

Wilt u meer weten hoe met het DeLaval BodyConditieSysteem BCS de waarschijnlijkheid van ketose kan worden geattendeerd? Lees hier. 

Subsidie

Het DeLaval Body Condition Score-systeem BCS valt onder specifieke voorwaarden in de MIA/Vamil-regeling. Om te weten welke voorwaarden dit zijn, kunt u contact opnemen met een DeLaval-dealer bij u in de buurt. Ook draagt het DeLaval BCS-systeem bij in de diergezondheidmaatlat voor melkstallen, Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

 

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen