Stel uw behandelprotocollen samen in DelPro™ Farm Manager

Hoe sneller u een gezondheidsprobleem kunt vaststellen en behandelen, hoe sneller het herstel en hoe kleiner de invloed (normaal gesproken) op de productiviteit zal zijn. Daarom is DelPro gemaakt om snel en nauwkeurig gegevens over diergezondheid te leveren en voor u een snel en eenvoudig gebruik van het platform mogelijk te maken voor het samenstellen van de behandelprotocollen.

Als u voor het eerst gaat werken met DelPro Farm Manager zult u in het gedeelte met betrekking tot diergezondheid bepaalde diagnoses aantreffen. Hiermee kunt u onmiddellijk aan de slag, maar u kunt de diagnoses ook aanpassen aan bedrijfsspecifieke behandelprotocollen. In dit gedeelte leert u hoe u gebeurtenissen op gezondheidsgebied in DelPro moet beheren. Als u eenvoudig en snel wilt kunnen registreren en waarschuwingen wilt krijgen, kan uw diagnose aan de behandelprotocollen met specifieke medicijnen worden gekoppeld, voor de meest efficiënte en nauwkeurige manier van registreren. Na instellen kunt u dit ook via DelPro Companion doen. Laten we bij het begin beginnen.

Nieuwe medicijnen toevoegen 

Voordat u medicijnen aan een behandelprotocol kunt koppelen moeten alle op het bedrijf gebruikte medicijnen in DelPro Farm Manager geregistreerd worden. U vindt dit menu in de gezondheidsmodule en het venster 'Medicijnen'. Het is belangrijk dat de wachtperioden nauwkeurig worden geregistreerd! Dit is van invloed op de dumpperiode voor de melk, omschreven in de tab van de dierstatus op de dierkaart voor draaimelk- en andere stalsystemen, en in de tab van AMS-instellingen voor robotmelken. Zorg dat de medicijnen geactiveerd zijn wanneer ze worden gebruikt. Goed nieuws is ook dat alle in DelPro Farm Manager als actief gemarkeerde medicijnen (aanvinken) beschikbaar zullen zijn, én gesynchroniseerd met uw DelPro Companion!

DelPro FarmManager - add drugs

Nieuwe behandeling toevoegen

Afhankelijk van de praktijk op uw bedrijf en de door uw veearts voor uw bedrijf voorgeschreven behandelprotocollen kunt u alle protocollen in het gezondheidsmenu 'Behandelingen' gaan invullen. Voor elk behandelprotocol kunt u specificeren welke medicijnen moeten worden gebruikt en hoe frequent. Hier kunt u kiezen uit alle medicijnen die u bij de vorige stap hebt ingevoerd en nu als 'actief' hebt ingesteld. Bij een behandeling zoals klauwbekappen, is het toevoegen van medicijnen aan de behandeling niet verplicht. Maak eenvoudig de behandeling aan en houd het veld voor medicijnen leeg.

Zorg dat u alle details nauwgezet invult, zodat wanneer u begint met de registratie van gezondheidsgebeurtenissen per dier, u alleen uw diagnose hoeft te selecteren. Na synchronisatie met DelPro Companion zijn al uw behandelingen beschikbaar op uw telefoon, gekoppeld aan de te gebruiken medicijnen. U bent goed op weg en kunt bijna beginnen met het registreren van gezondheidsgebeurtenissen! 

DelPro FarmManager - add treatment protocol

Nieuwe diagnose toevoegen

Als u met DelPro Farm Manager begint te werken kunt u een uitgebreide standaardlijst met aandoeningen vinden. Naast deze diagnoses kunnen er bedrijfsspecifieke diagnoses worden toegevoegd. Bij toevoegen van een nieuwe diagnose kan uw 'aanbevolen' behandeling worden geselecteerd, en vervolgens kunnen er meerdere behandelingen in samenhang met deze diagnose worden toegekend. Zo is de cirkel rond; vanaf de aangetroffen aandoening via het voorgestelde behandelprotocol tot en met de toegekende medicijnen. 

DelPro FarmManager - add diagnosis

Registreren van een diergezondheidsgebeurtenis

Als de behandelprotocollen zijn samengesteld en u een gezondheidsgebeurtenis wilt toevoegen, dient u eerst de diagnose voor een koe te selecteren. Vervolgens wordt de aanbevolen behandeling geselecteerd (toegekend aan deze diagnose) en verschijnt er automatisch een medicijn. Dit betekent ook dat de instellingen voor de wachtperiode voor het medicijn worden toegepast en dat DelPro weet hoe lang de melk moet worden gedumpt. 

Onder Dierstatus op de koekaart kunt u het aantal dagen zien voor 'melk dumpen' en voor 'koe behandelen'.

Onder de AMS-instellingen – melkinstellingen voor bedrijven met melkrobot vindt u de melkbestemming en de separeerperiode in verband met de eigenschappen van de medicijnen. 

Wanneer u een aantal dieren met dezelfde diagnose dezelfde behandeling hebt gegeven, kunt u via de 'Modus groepsinvoer' in zowel DelPro Farm Manager als DelPro Companion de gezondheidsgebeurtenis aan alle geselecteerde dieren tegelijk toevoegen. Hierdoor wordt het terugrapporteren van uw maatregelen nog eenvoudiger!

Goed om te weten dat wanneer u een gezondheidsgebeurtenis voor een dier toevoegt volgens bovengenoemde stappen, alle stappen vanaf Toevoegen diagnose, via 'Behandeling naar Medicijnen' worden aangevuld terwijl u met de gebeurtenis bezig bent. Geweldig voor het geval er een nieuwe behandeling door de veearts wordt voorgeschreven met andere medicijnen. U hoeft dit niet per stap toe te voegen. Het kan allemaal in een keer worden geregeld.

DelPro FarmManager - add animal health event

Een compleet overzicht van behandelde dieren

De lijst 'Lopende behandelingen' geeft u informatie over de dieren die momenteel worden behandeld, met het resterend aantal dagen van de behandeling en van de wachtperiode voor de melk. Wanneer een behandeling is afgerond, maar er voor het dier nog een wachtperiode voor vlees actief is, kunt u deze koeien vinden in de lijst met koeien met 'Lopende behandeling met wachtperiode vlees'. Goed om te weten en goed voor de gemoedsrust dat wanneer u besluit een dier uit te stoten met een actieve wachtperiode voor vlees, DelPro Farm Manager u hierover zal informeren, zodat u kunt voorkomen dat het dier te snel naar het slachthuis gaat. Dit in verband met de voedselveiligheid.

Een compleet historisch overzicht van alle gezondheidsgebeurtenissen van alle dieren en voor alle diagnoses vindt u via de gebeurtenissenlijst van de veestapel. Ga naar dit venster door te klikken op Dier – 'Gebeurtenissenlijst veestapel'. 

Eén laatste belangrijke OPMERKING: indien u een koe ÉÉN dag LANGER dan normaal hebt behandeld en dit in DelPro hebt opgeslagen, zorg dan dat u ook de behandelingsinformatie op de dierkaart bijwerkt en de dierstatus of AMS-instellingen voor 'melk dumpen' controleert.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen