Dieren uitnodigen voor dierenarts

Dieren uitnodigen voor dierenartsbezoek; hoe gaat dit in zijn werk?

In het artikel; Dierenartsbezoek? Selecteer automatisch de juiste dieren, hebben we het creëren van een dierenartsbezoek type beschreven, waar u de criteria kunt specificeren voor koeien die u aan de dierenarts wilt aanbieden (b.v. verse koe controle, drachtcontrole etc.). Nadat u het type bezoek aan de dierenarts heeft toegevoegd, kunnen we beginnen met het plannen van de bezoeken op basis van het type bezoek. Voor bezoeken die regelmatig op hetzelfde moment plaatsvinden kunt u automatisch deze bezoeken plannen - elke week, maand, of bijvoorbeeld elke 3e dinsdag om 10:00 uur. Wat u ook kiest. Dit is vooral nuttig op grotere bedrijven, waar verschillende soorten bezoeken van dierenartsen gebruikelijk kunnen zijn; zoals het type bezoek voor drachtcontroles, het type bezoek voor verse koeien, etc. 

Als een dierenartsbezoek regelmatig plaatsvindt, kan een automatische herhaling ervan op dit punt worden ingepland. Geef eerst aan hoe ver van tevoren u wilt dat er een toekomstig bezoek aan de dierenarts komt. Selecteer vervolgens het herhalingspatroon, dat wil zeggen, gebeurt dit bezoek wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Definieer in detail die eigenschappen zoals gewenst.

Wanneer het bezoek van de dierenarts handmatig wordt gepland (en voor het eerst in de automatische herhalingsmodus), kan de lijst worden opgesteld met uitnodiging van de koeien, die van toepassing zijn op de specifieke filters van het type "dierenartsbezoek", voor het bezoek van de dierenarts. Op dit punt kunnen indien nodig extra filters worden toegevoegd aan het bezoek van de dierenarts.

Vastleggen van acties of resultaten

Nu de dierenartsbezoeken zijn aangemaakt en de dieren zijn uitgenodigd, kunnen we ons richten op het rapporteren van de actie of het resultaat van deze dierenartsbezoeken.

Door gebruik te maken van "toon dieren" bij dierenartsbezoeken (zie onderstaande foto), wordt de werklijst getoond die de informatie bevat over de dieren die het dierenartsbezoek bijwonen. Dit rapport kan gebruikt worden als werklijst tijdens het bezoek van de dierenarts voor het bewerken van de informatie direct in de koeienkaarten.

Vanaf hier kunt u informatie toevoegen over; 

- Diagnose/behandelingen
- Drachtcontrole
- BCS
- Abortus
- Afvoerredenen
- Notities 

Daarnaast kunt u ook groepsbewerking van algemene informatie in de koekaart, sortering, eenmalige sortering en groepsbewerking van de voerschema's toevoegen. U kunt hier ook selecties maken of dieren toevoegen aan een reeds bestaande selectie, terwijl u, indien nodig, de koeien uitnodigt voor het volgende bezoek van de dierenarts binnen een bepaald aantal dagen. Deze functie is handig als de koe voor het volgende bezoek niet van toepassing is op de filtereigenschappen, maar u het dier toch wilt zien. Op deze manier zorgt u ervoor dat u de controle van het dier niet opnieuw mist.

Dieren blijven automatisch uitgenodigd worden voor het bezoek van de dierenarts, zolang het dier voldoet aan de criteria van het type filter van het bezoek van de dierenarts, of totdat het handmatig wordt uitgesloten (geblokkeerde dieren). Als u bijvoorbeeld na een bezoek aan de dierenarts niet meldt dat een koe een drachtcontrole heeft ondergaan, zal ze onder de drachtcontrole blijven verschijnen, waar deze bij volgende bezoeken aan de dierenarts wordt meegenomen.

Tot slot is het noodzakelijk om het bezoek van de dierenarts compleet te markeren om door te kunnen gaan naar het volgende automatisch geplande bezoek. Zelfs als u de dieren niet heeft behandeld en het bezoek heeft overgeslagen, markeer dan compleet.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen