2-minutencheck

De 2-minutencheck is geen functie van DelPro Farm Manager maar een managementmethode waarmee u iedere koe binnen uw veestapel in het oog kunt houden. Het stelt u in staat om zeer snel te handelen wanneer prestaties veranderen of er een verhoogd gezondheidsrisico wordt waargenomen.

De '2-minutencheck' is een snelle controle van de 'live' schermen die na iedere melkbeurt in DelPro Farm Manager worden bijgewerkt.

Door deze schermen driemaal daags te controleren zal u iedere individuele koe van uw veestapel veel beter leren kennen. Door het herkennen van samenhang en trends in de gegevens kunt u eenvoudig, binnen 2 minuten, zien of er koeien zijn die extra attentie en/of een behandeling nodig hebben. De voor de 2-minutencheck gebruikte schermen zijn 'VMS status' en 'koemonitor'. Reinig tijdens de 2-minutencheck gelijk de camera van de robotarm.

 

 

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen